Skip to content

Työterveyshuollon laatuverkosto

Tehdään laatu näkyväksi, yhteistyöllä entistä paremmaksi!

Mistä tiedätte, onko toimintanne laadukasta?

Voitte tietysti arvioida sitä itse ja kysyä asiakkaitanne. Laatuverkoston jäsenenä voisitte tämän lisäksi verrata omaa toimintaanne työterveyshuoltojen valtakunnalliseen tasoon yhteisten kriteerien mukaisesti. Työterveyshuollon laatuverkostossa pääsette myös mukaan kehittämään oman toiminnan laadun lisäksi työterveystoiminnan laadun arviointia ja kehittämistä koko alalla.

Valtakunnallisessa työterveyshuollon laatuverkostossa on mukana laaja joukko toiminnan laadun kehittämisestä innostuneita alan toimijoita. Tavoitteemme on kehittää työterveystoiminnan laatua yhdessä entistä paremmaksi. Tulkaa mukaan laatuverkostoon – pääsette eturintamaan kehittämään työterveystoiminnan laadun mittaamista ja kehittämistä!

Työterveyshuollon laatuverkoston hyödyt

LAATUKYSELYILLÄ VERTAILU MUIHIN

Laatukyselyillä kerätään arvokasta tietoa kehittämisen pohjaksi. Tulokset mahdollistavat vertailun muihin toimijoihin ja omiin aiempiin tuloksiin.

KOULUTUKSET JA TYÖKALUT LAADUN KEHITTÄMISEEN

Jäsentilaisuuksissa kehität osaamistasi, saat käytännön vinkkkejä laatutyöhön ja verkostoidut muiden toimijoiden kanssa.

VERTAISTUKI KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN

Jäsensivuilla käytävät keskustelut ja toimivien käytäntöjen jakaminen toimivat vertaistukena ja inspiraation lähteenä. Niistä saatte konkreettista apua ja potkua kehittämistoimintaan.

JÄSENEDUT PALVELUIHIN

Verkoston jäsenet saavat jäsenetuja valituista työkaluista, kuten ”Laadun avaimet”, ”PIRA-palvelu”, ”Parempi Työyhteisö (ParTy) -kysely” ja ”Sujuva Aivotyö -koulutus”.

Pyydä tarjous

Jäsenyys on organisaatiokohtainen ja sen hinnoittelu perustuu organisaation kokoon ja yhteyshenkilöiden määrään. Ota yhteyttä, niin pääsette mahdollisimman pian mukaan verkostoon!

Laatuverkostossa saat monipuoliset palvelut

  • Laatukyselyllä mitataan laadukkaan työterveystoiminnan edellytysten osa-alueita. Kyselyyn annettujen tietojen perusteella yksikkönne on mahdollista saada laatutasopisteet, joiden avulla voitte verrata tilannettanne alan muihin toimijoihin ja seurata toimintanne kehittymistä. Yksiköiden väliset erot antavat organisaatiollenne mahdollisuuden kehittää omia toimintatapojanne, jotta asiakkaanne saavat laadukasta palvelua jokaisesta toimipisteestänne. Valtakunnallinen vertailutieto muista työterveyshuolloista on hyödyllistä, kun arvioitte toimintanne laatua ja omaa kilpailukykyänne. Kysely on kehitetty yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa ja jäsenet pääsevät jatkossakin kehittämään mittarin sisältöä.
  • Jäsentilaisuuksia järjestetään vuosittain toiminnan laatuun tai työterveyshuollon palveluprosesseihin liittyen. Vuoden 2020 teemaksi jäsenet valitsivat ”Laadukas toiminnan suunnittelu” -kehittämisprosessiin, joka sisältää 2 webinaaria ja 2 kehittämisiltapäivää sekä yhden tiimikohtaisen sparrauksen oman kehittämistavoitteen saavuttamiseksi.
  • Jäsensivut ovat verkostolaisten tärkeä keskustelukanava. Jäsensivuilla kerromme tulevista tilaisuuksista, käymme keskustelua työterveystoiminnan laatuun liittyvistä asioista, jaamme hyviä malleja, käytäntöjä ja työkaluja. Sivuilla kartoitamme myös aktiivisesti jäsenten toiveita verkoston toiminnalle. Jäsensivuilta löytyvät myös tapahtuma- ja webinaariarkistot, joten kaikkien tilaisuuksien aineistot ja tallenteet ovat katsottavissa myös myöhemmin.
  • Asiakaspaneeli on uusin toimintamme ja se koostuu laatuverkostoon kuuluvien työterveyshuoltojen asiakkaiden yhteyshenkilöistä. Asiakaspaneelin tavoite on saada työterveyshuollon asiakkaiden ääni kuuluville myös laadun arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta. Paneelin osallistujamäärä on rajattu ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Paneelikeskustelujen teemat tukevat verkostossa sillä hetkellä käsiteltäviä aiheita.

Laatukyselyjen vertailutiedot pohjautuvat laajaan kyselytutkimukseen

Työterveyshuoltojen toimintaa ja laatua kuvaavat katsaukset perustuvat laajaan kyselyyn. Vuoden 2018  laatukysely lähetetettiin kaikille työterveyshuoltoyksiköille ja noin 80 % (344 yksikköä) vastasi siihen. Tämän  ansiosta laatukyselyn vertailutiedot kattavat lähes koko työterveyshuoltokentän vertailutiedot. Vuoden 2018 tietojen ja laatutasopisteiden perusteella 60 % työterveyshuoltoyksiköistä oli hyvät tai erinomaiset edellytykset tuottaa laadukasta palvelua. Lue lisää>>

Onko sinun yksikkösi seuraava Laatupalkinnon saaja?

Työterveyslaitos jakaa vuosittain Työterveyshuollon Laatupalkinnon. Palkinto myönnetään suomalaiselle työterveysyksikölle tuloksekkaasta laadun kehittämistyöstä. Palkinnon avulla Työterveyslaitos haluaa kannustaa työterveysyksikköjä oman toiminnan kehittämiseen ja samalla tehdä työterveyshuollon laatua näkyväksi. Katso, ketkä ovat saaneet laatupalkinnon 2018 ja 2019. Vuoden 2020 laatukilpailu avataan syksyllä 2020.