Skip to content

Työterveyshuollon Laatuverkosto

Kehitetään yhdessä työterveyden vaikutusten mittaamista ja rakennetaan laadukkaampia työterveyden palveluja.

Laadukas työterveys on vaikuttavaa

Valtakunnallisessa Työterveyshuollon Laatuverkostossa on mukana laaja joukko toiminnan vaikuttavuuden kehittämisestä innostuneita työterveyden palveluntuottajia. Tavoitteenamme on edistää työterveyshuollon toiminnan laatua ja vaikuttavuutta

  • kehittämällä työterveyspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointia,
  • edistämällä työterveyshuollon, muun terveydenhuollon, kuntoutuksen, sosiaalivakuutuksen ja työpaikkojen välistä yhteistyötä sekä
  • kehittämällä työterveyshuollossa työskentelevän henkilöstön ammatillista osaamista ja työhyvinvointia.

Työterveyshuollon laatuverkoston jäsenenä

VOIT VERTAILLA

oman toiminnan laatua muihin toimijoihin sekä omiin aiempiin tuloksiin Laatukyselyllä.

KÄYTÄT JÄSENHINTAAN

Työterveyslaitoksen kehittämiä, tutkimustietoon pohjautuvia kehittämistyökaluja.

VERKOSTOIDUT

muiden kehittämisorientoituneiden edelläkävijöiden kanssa.

SAAT KONKREETTISTA APUA

jäsenten omassa verkkoympäristössä.

HYÖDYNNÄT PUOLUEETONTA LAATUTIETOA

kilpailutuksissa ja pystyt perustelemaan myyntiargumenttisi.

KEHITÄT OMAA OSAAMISTASI

monipuolisilla jäsentilaisuuksilla.

Mikä on työterveyden vaikutus?

”Sitä saa, mitä mittaa” pätee myös työterveyden toiminnan kehittämisessä. Mittaaminen on muutoksen näkyväksi tekemistä. Jotta toiminnan lopullista tulosta – työterveyden näkökulmasta esimerkiksi työkykyä – voidaan osoittaa ja toiminnan laatua arvioida, tulee työterveyden käytännöt tukea tiedolla johtamista.

Pyydä tarjous

Jäsenyys on organisaatiokohtainen ja sen hinnoittelu perustuu organisaation kokoon ja yhteyshenkilöiden määrään. Ota yhteyttä, niin pääsette mahdollisimman pian mukaan verkostoon!

Laatukyselyjen vertailutiedot pohjautuvat laajaan kyselytutkimukseen

Työterveyshuoltojen toimintaa ja laatua kuvaavat katsaukset perustuvat laajaan kyselyyn. Vuoden 2018  laatukysely lähetetettiin kaikille työterveyshuoltoyksiköille ja noin 80 % (344 yksikköä) vastasi siihen. Tämän  ansiosta laatukyselyn vertailutiedot kattavat lähes koko työterveyshuoltokentän vertailutiedot. Vuoden 2018 tietojen ja laatutasopisteiden perusteella 60 % työterveyshuoltoyksiköistä oli hyvät tai erinomaiset edellytykset tuottaa laadukasta palvelua. Lue lisää>>

Onko sinun yksikkösi seuraava Laatupalkinnon saaja?

Työterveyslaitos jakaa vuosittain Työterveyshuollon Laatupalkinnon. Palkinto myönnetään suomalaiselle työterveysyksikölle tuloksekkaasta laadun kehittämistyöstä. Palkinnon avulla Työterveyslaitos haluaa kannustaa työterveysyksikköjä oman toiminnan kehittämiseen ja samalla tehdä työterveyshuollon laatua näkyväksi. Katso, ketkä ovat saaneet laatupalkinnon 2018 ja 2019. Vuoden 2020 laatukilpailun voittaja julkistettiin 8.12.2020. Kilpailun voitti Finla Työterveys. Lue aiheesta  lisää >>