Työuran uurtaja® -valmennus eli TUURA on työpaikkojen henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon yhteinen työkalu työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseen ja työmotivaation lisäämiseen työuran keskivaiheilla olevilla työntekijöille ja esimiehille.

Valmennusohjelma vähentää vaikutustutkimuksen (RCT) mukaan masennusoireita, ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksia ja yli kahden viikon sairauspoissaoloja sekä vahvistaa henkisiä voimavaroja.

Valmennusohjelma on kokonaiskestoltaan noin 16 tuntia ja se toteutetaan työpaikalla 10-20 osallistujan ryhmälle. Ryhmää ohjaa mieluiten kaksi valmentajaa. Työpaikat voivat kouluttaa menetelmäohjaajia Työterveyslaitoksen ohjaajakoulutuksessa. Toteutamme myös työpaikoille valmennusryhmiä tilauksesta.

Lisätietoja vaikutustutkimuksesta antavat

tutkimusprofessori Jukka Vuori
johtaja Salla Toppinen-Tanner