Työuran uurtaja® -valmennus eli TUURA on työpaikkojen henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon yhteinen työkalu työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseen ja työmotivaation lisäämiseen työuran keskivaiheilla olevilla työntekijöille ja esimiehille.

Työuran uurtaja® -valmennusohjelma vahvistaa henkisiä voimavaroja ja vähentää tutkitusti

  • masennusoireita
  • ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksia
  • yli kahden viikon sairauspoissaoloja.

Valmennusohjelma on kokonaiskestoltaan noin 16 tuntia ja se toteutetaan työpaikalla 10-20 osallistujan ryhmälle. Ryhmää ohjaa mieluiten kaksi valmentajaa.

Työpaikat voivat kouluttaa menetelmäohjaajia Työterveyslaitoksen ohjaajakoulutuksessa. Toteutamme myös työpaikoille valmennusryhmiä tilauksesta.