Skip to content

Virtuario™ – Astu työturvallisuuteen

Kehitä turvallisuusosaamista ja -kulttuuria virtuaalitodellisuudessa

Virtuario™ on Työterveyslaitoksen kehittämä virtuaalitodellisuuden (eng. virtual reality, VR) vuorovaikutteinen, aktiiviseen ja innostavaan oppimiseen kannustava työturvallisuuden oppimisalusta. Virtuario™-alustan opetussisältöjä suoritetaan itseohjautuvasti yksilökokemuksena virtuaalilaseilla ja liikeohjaimilla, jotka mahdollistavat vapaan vuorovaikutuksen ja virtuaaliseen ympäristöön uppoutumisen siellä liikkumalla ja ympäristöä tutkimalla.  Opetussisällöt suunnitellaan yhteistyössä työturvallisuuden ja pedagogiikan asiantuntijoiden kanssa. Opetussisällöt soveltuvat esimerkiksi työturvallisuusasioiden henkilöstökoulutukseen tai työturvallisuuden kertaamiseen.

Virtuario™ on tutkitusti TOIMIVA JA TEHOKAS ratkaisu turvallisuusoppimisessa

Ota virtuario™ osaksi yrityksesi työturvallisuuskulttuuria

Tarjoamme Virtuario™-oppimisalustan käyttöönne kuukausimaksullisena palveluna. Toimitamme käyttöönne VR-laseihin yhteensopivan sovelluksen, jonka sisältö päivittyy kuukausittain.
Asiakkaanamme saat käyttöösi nykyiset ja kaikki uudetkin sisällöt samalla kuukausimaksulla. Laajennamme kirjastoa jatkuvasti ja toteutamme asiakkaille myös edullisesti omia oppimissisältöjä Virtuario™-alustalla, kysy lisää!

Ota Virtuario™ käyttöösi, nyt alkaen 500 €/kk*

*Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Virtuario™-työturvallisuusoppimisen kokonaisuus

KATTAVASTI TYÖTURVALLISUUDESTA

Opetussisällöt antavat käytännön tietoja ja taitoja työturvallisuudesta.

SISÄLTÖJEN SUUNNITTELU

Opetussisällöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan tarpeiden mukaan.

KIELIVERSIOT

Virtuario™ -sisällöt ovat tarjolla suomen ja englannin kielellä. Muita kieliversioita toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan.

SUORITUSDATA

Järjestelmä kerää dataa jokaisesta suorituksesta myöhempää analysointia varten.

PELILLISTÄMINEN

Virtuario™ pelillistää turvallisuusoppimisen tehden kokemuksesta vangitsevan ja hauskan ja saa oppijan palaamaan mielellään takaisin.

ITSEOHJAUTUVUUS

Virtuario™ ei vaadi suorittajaltaan teknistä osaamista eikä aiempaa VR-kokemusta. Suunnittelemme sisällöt itseohjautuviksi.

VIRTUARIO™-TYÖTURVALLISUUSSISÄLLÖT TOTEUTETAAN YHDESSÄ ASIAKKAAN KANSSA

Työterveyslaitos toteuttaa ja suunnittelee opetussisällöt yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Sisällöt on rakennettu itseohjaaviksi ja tukemaan oppimisen tavoitteita tehokkaasti. Sisällöille on tarkat laatuvaatimukset työturvallisuuden, pedagogiikan, ja käytettävyyden osalta.

Virtuario™-sisällöt koostuvat osioista, joissa perehdytään työturvallisuuden kannalta keskeisiin havaintoihin ja turvallisuustoimenpiteisiin. Virtuaaliympäristö ohjaa oikeisiin suoritustapoihin riskien ehkäisyssä sekä mahdollistaa uhka- ja vaaratilanteiden turvallisen kohtaamisen sekä uuden oppimisen että vanhan kertaamisen kautta. Oppiminen kannustaa turvallisen toimintatavan oppimiseen ja ohjaa käyttäjää avustaen oikeisiin valintoihin.

MIKSI KOULUTTAUTUMINEN VIRTUAALISESSA YMPÄRISTÖSSÄ KANNATTAA?

Virtuario™ tarjoaa immersiiviset – sisäänsä tempaavat – ja samalla vahvasti opetukseen keskittyvät sisällöt, joissa teorian ja käytännön yhdistämisellä luotu oppimiskokemus tarjoaa helposti omaksuttavan ja innostavan tavan opetella keskeisiä turvallisuustietoja ja -taitoja. Opetussisällöille annetaan helposti ymmärrettävä selkeä merkitys, esimerkiksi suoritettavan työtehtävän muodossa.

Turvallisuus syntyy käytännöstä, kokemuksesta ja aktiivisesta osallistumisesta. Turvallisuuden periaatteet oppii parhaiten itse tekemällä, kokemalla ja oivaltamalla. Virtuario™-virtuaalitodellisuusratkaisumme avulla koulutettava pääsee joustavasti omassa aikataulussaan oppimaan virtuaalitodellisuuslaitteella, yrityksen pysyvässä tai väliaikaisessa koulutustilassa. Virtuario™-oppimisalustan käyttö on joustavaa, eikä se tarvitse kiinteää asennusta, pelkästään käyttöön soveltuvan tilan.

Virtuario™-oppimisalustalla voidaan kuvata esimerkiksi vaaratilanteita, joiden esittäminen oikeassa työympäristössä ei ole turvallista tai mahdollista. Jokainen sisältö tarjoaa yhtä laadukkaan, toistettavan kokemuksen, joka varmistaa oppimistuloksen suoritusajankohdasta tai suorittajasta riippumatta: ulkopuolista kouluttajaa ei tarvita.

VIRTUARIO™-TYÖTURVALLISUUSOPPIMISEN KOHDERYHMÄ

Virtuario™-oppiminen soveltuu työntekijöille, työnjohdolle, aliurakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijöille, rakennuttajan edustajille, harjoittelijoille ja opiskelijoille sekä niille, jotka haluavat harjaannuttaa ja testata omaa osaamistaan. Sisällöt ovat esteettömiä ja suoritettavissa myös silloin, kun liikkuminen aidossa työympäristössä olisi mahdotonta.

Ota Virtuario™ käyttöösi, nyt alkaen 500 €/kk*

*Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Virtuario™-työturvallisuusoppimisen hyödyt

INNOSTAVA VIRTUAALIMAAILMA

Uudenlainen virtuaalinen oppimisalusta innostaa oppimaan eri tavalla kuin perinteiset tavat: liiku, tutki, näe ja kokeile! Ole osa oppimaasi.

TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Mahdollisuus kouluttautua tilanteissa, jotka muuten ovat liian kalliita, vaarallisia tai vaikeita järjestää. Virtuario™ ei ole riippuvainen oikean maailman rajoitteista.

SISÄLLÖN KERTAAMINEN

Oppimissisältöjä voidaan kerrata ja harjoitella useamman kerran jokaisen suorituskerran ollessa kuitenkin oma kokemuksensa: käyttäjä määrittelee itse oman etenemistahtinsa.

SUORITA MILLOIN VAIN

Oppiminen voidaan suorittaa omassa aikataulussa töiden lomassa: Virtuario™ ei vaadi erillistä kouluttajaa tai katso ajankohtaa.

Millaisen tilan Virtuario™-oppimisalustan käyttö vaatii?

Tarvitset vain sisältöjen suorittamiseen soveltuvan 4 × 4 m lattiatilan, joka voi olla varattuna järjestelmää varten tai tyhjennettävissä Virtuario™-alustan käyttöön tarvittaessa. Me toimitamme Virtuario™-palvelun käyttöön sovelluksen. Neuvomme tuettujen VR-laitteiden hankinnassa. Järjestelmä ei vaadi kiinteää asennusta tai virtakaapeleita ja ovat hyvin kevyitä liikutella esim. laukussa.

Vaatiiko Virtuario™-oppimisalustan käyttö kokemusta VR-ympäristöistä tai tietoteknisiä taitoja?

Virtuario™ ei vaadi suorittajaltaan mitään teknistä osaamista tai edes aiempaa VR-kokemusta. Suunnittelemme sisällöt itseohjautuviksi ja teknisestä taitotasosta riippumattomiksi.

Missä Virtuario™ -oppimisalustaa voi käyttää?

Virtuario™-oppimisalustaa varten tarvitsette n. 4 × 4 m tyhjän lattiatilan, jossa käyttäjä voi liikkua vapaasti. Virtuario™-järjestelmä voidaan asentaa työmaalle, työpaikoille, koulutustiloihin, messupisteelle, tai minne vain! Virtuario™ ei vaadi pysyvää sijoituskohdetta vaan järjestelmä on liikuteltavissa tarpeen mukaan ja siirrettävissä käytönvälissä.

Onko Virtuario™ video?

Tarjoamme jotain paljon parempaa: Virtuario™-sisällöt on rakennettu kolmiulotteisiksi ympäristöiksi, jotka suunnittelemme ja toteutamme itse jokaisen harjoituksen oppimistavoitteita silmällä pitäen. Ympäristössä voi kävellä vapaasti ja se reagoi toimintaasi, jolloin saat parhaan mahdollisen kokemuksen harjoituksen tavoitteista. Ympäristöjä voidaan myös päivittää vastaamaan uusia vaatimuksia.

Miten Virtuario™ toimii?

Virtuario™ on itseohjautuvaa yksilöoppimista, johon ei tarvita erillistä kouluttajaa. Oppija siirtyy Virtuario™-ympäristöön virtuaalilasien avulla ja suorittaa sisällön omatoimisesti järjestelmän ohjatessa käyttöä. Virtuario™ soveltuu hyvin aktivoivan turvallisuuskeskustelun tueksi kannustamaan osallistujia jakamaan erilaisia kokemuksiaan.

Kuinka kauan Virtuario™-oppimissisällön suorittamiseen menee?

Kirjasto on jaettu eri sisältöihin, joiden kesto vaihtelee noin 10 – 15 minuutin välillä. Sisältöjä voi suorittaa itselleen sopivina aikoina ja vapaassa järjestyksessä.

Aiheuttaako Virtuario™-järjestelmä virtuaalitodellisuuspahoinvointia?

Virtuario™-sisällöt on huolella suunniteltu välttämään pahoinvointia aiheuttavat piirteet virtuaalitodellisuudessa.

Onko koko Virtuario™-sisältökirjasto saatavilla kaikilla palvelutasoilla?

Kyllä, palveluun kuuluu sisältökirjasto kokonaisuudessaan myös uusien sisältöjen osalta.

Voiko liikuntarajoitteinen käyttää Virtuario™-sisältöjä?

Virtuario™-sisältöjä on mahdollista suorittaa myös esimerkiksi pyörätuolissa liikkuen.