VIRTUARIO™ – Astu työturvallisuuteen

Kehitä turvallisuusosaamista ja -kulttuuria virtuaalitodellisuudessa

Virtuario™ on virtuaalitodellisuuden (eng. Virtual Reality, VR) vuorovaikutteinen koulutusympäristö työturvallisuuden uudenlaiseen innostavaan oppimiseen. Koulutus käydään yksilökoulutuksena virtuaalilaseilla ja liikeohjaimilla, jotka mahdollistavat vapaan vuorovaikutuksen ja virtuaalisen ympäristön tutkimisen.  Koulutus on suunniteltu yhteistyössä työturvallisuuden ja pedagogiikan asiantuntijoiden kanssa.

Virtuario™-työturvallisuuskoulutukset toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa

Työterveyslaitos toteuttaa ja suunnittelee koulutukset yhteistyössä asiakkaiden kanssa.  Koulutukset on rakennettu itseohjaaviksi ja tukemaan oppimisen tavoitteita tehokkaasti. Koulutussisällöille on tarkat laatuvaatimukset työturvallisuudelle, pedagogiikalle, tekniselle toteutuksella ja käytettävyydelle.

Virtuario™ -koulutus koostuu osioista, joissa perehdytään työturvallisuuden kannalta keskeisiin havaintoihin ja turvallisuustoimenpiteisiin. Virtuaaliympäristö ohjaa oikeisiin suoritustapoihin riskien ehkäisyssä sekä mahdollistaa uhka- ja vaaratilanteiden turvallisen kohtaamisen sekä uuden oppimisen että vanhan kertaamisen kautta. Koulutus kannustaa turvallisen toimintatavan oppimiseen ja ohjaa käyttäjää avustaen oikeisiin valintoihin

Virtuario™ -työturvallisuuskoulutuksen kokonaisuus

KATTAVASTI TYÖTURVALLISUUDESTA

Koulutus antaa tiedot ja taidot työturvallisuudessa käytännön näkymissä.

SISÄLTÖJEN SUUNNITTELU

Koulutuksen sisällöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tarpeiden mukaan.

ERI KIELIVERSIOT

Koulutus voidaan toteuttaa eri kieliversioina asiakkaan tarpeen mukaan.

SUORITUSDATA

Järjestelmä kerää dataa jokaisesta suorituksesta.

Miksi kouluttautuminen virtuaalisessa ympäristössä kannattaa

Virtuario™  tarjoaa immersiiviset – sisäänsätempaavat – ja samalla vahvasti opetussisältöön keskittyvät koulutukset, joissa teorian ja käytännön yhdistämisellä luotu oppimiskokemus tarjoaa helposti omaksuttavan ja innostavan tavan omaksua keskeiset turvallisuustiedot ja -taidot. Koulutus on rakennettu opetettavan asian ympärille uppouttamaan käyttäjä tilanteeseen, jossa opetussisällölle annetaan helposti ymmärrettävä selkeä merkitys, esimerkiksi suoritettavan työtehtävän muodossa.

Turvallisuus syntyy käytännöstä ja kokemuksesta. Turvallisuuden periaatteet oppii parhaiten itse tekemällä, kokemalla ja oivaltamalla. Virtuario™ -virtuaalitodellisuusratkaisumme avulla koulutettava pääsee joustavasti omassa aikataulussaan suorittamaan koulutuksen virtuaalitodellisuuslaitteella, esimerkiksi koulutustilaan asennetulla kiinteällä tai liikkuvalla VR-järjestelmällä.

Virtuario™-koulutuksen avulla voidaan kuvata esimerkiksi vaaratilanteita, joiden esittäminen oikeassa työympäristössä ei ole turvallista tai mahdollista. Jokainen koulutus on myös toistettavissa samanlaisena, yhtä laadukkaana kokemuksena jokaisen koulutettavan kohdalla.

Virtuario™ -työturvallisuuskoulutuksen kohderyhmä

Koulutus voi koostua perusmoduuleista tai koulutus voidaan mukauttaa toimintaympäristönne ja tarpeidenne mukaisesti. Koulutus soveltuu työntekijöille, työnjohdolle, aliurakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijöille, rakennuttajan edustajille, harjoittelijoille ja opiskelijoille. Koulutus on esteetön ja suoritettavissa myös silloin, kun liikkuminen aidossa työympäristössä olisi mahdotonta.

 

Virtuario™ -työturvallisuuskoulutuksen hyödyt

INNOSTAVA VIRTUAALIMAAILMA

Uudenlainen virtuaalinen oppimisympäristö innostaa oppimaan eri tavalla kuin perinteiset tavat.

TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Mahdollisuuden kouluttautua tilanteissa, jotka muuten ovat liian kalliita, vaarallisia tai vaikeita järjestää.

SISÄLLÖN KERTAAMINEN

Koulutussisältöjä voidaan kerrata ja harjoitella useamman kerran jokaisen suorituskerran ollessa kuitenkin oma kokemuksensa.

SUORITTAMINEN MILLOIN VAIN

Koulutus voidaan suorittaa omassa aikataulussa töiden lomassa tai ohjattuna kurssina.

Pyydä esittely tai tarjous

Ota yhteyttä jos Virtuario™-koulutus voisi tarjota vastauksen teidän koulutustarpeisiinne! Teemme mielellämme tarjouksen juuri teidän tarpeisiinne suunnitellusta soveltavasta koulutuksesta.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne. Voit lähettää yhteydenottopyyntösi helposti oikeasta sivupalkista löytyvällä lomakkeella.

 • Mitä tarvitsen koulutuksia varten?
  VR-ympäristön tarpeisiin riittävän tehokkaan tietokoneen. Autamme tarvittaessa laitteiden hankinnassa. Toistaiseksi tuemme VR-järjestelmistä vain HTC Vive / Vive Pro -laitteita.
 • Vaatiiko koulutukseen osallistuminen kokemusta VR-ympäristöistä tai tietoteknisiä taitoja?
  Virtuario™ ei vaadi koulutuksen suorittajalta mitään teknistä osaamista tai edes aiempaa VR-kokemusta.
 • Missä Virtuariota voi käyttää?
  Virtuario™ on asennettavissa vapaasti n. 4 x 4m tyhjään tilaan. Virtuario™ -järjestelmä voidaan asentaa työmaalle, työpaikoille, koulutustiloihin, messupisteelle, minne vain!
 • Miten koulutus toimii?
  Virtuario™ on itseohjautuva yksilökoulutus, johon ei tarvita erillistä kouluttajaa. Erillisen kouluttajan, koulutusparin tai -ryhmän on kuitenkin mahdollista seurata toimintaa virtuaalitodellisuudessa ulkoiselta näytöltä.
 • Kuinka kauan koulutuksen suorittamiseen menee?
  Koulutukset on jaettu moduuleihin, joiden kesto on sisällöstä riippuen n. 15 min koulutussisältöä kohden.
 • Aiheuttaako VR pahoinvointia?
  Virtuario™ -koulutukset on huolella suunniteltu välttämään pahoinvointia aiheuttavat piirteet virtuaalitodellisuudessa.
 • Voiko liikuntarajoitteinen käyttää Virtuario-koulutusta?
  Virtuario™ -koulutuksia on mahdollista käyttää esimerkiksi pyörätuolissa liikkuen ja lisäksi tarpeen vaatiessa katsekursorilla ohjainten sijaan.