Virtuario™ – Astu työturvallisuuteen

Kehitä turvallisuusosaamista ja -kulttuuria virtuaalitodellisuudessa

Virtuario™ on virtuaalitodellisuuden (eng. virtual reality, VR) vuorovaikutteinen, aktiiviseen ja innostavaan oppimiseen kannustava työturvallisuuden koulutusympäristö. Virtuario™-koulutus käydään yksilökoulutuksena virtuaalilaseilla ja liikeohjaimilla, jotka mahdollistavat vapaan vuorovaikutuksen ja virtuaaliseen ympäristöön uppoutumisen siellä liikkumalla ja tutkimalla.  Koulutukset on suunniteltu yhteistyössä työturvallisuuden ja pedagogiikan asiantuntijoiden kanssa.

Virtuario™ on tutkitusti toimiva ja tehokas ratkaisu turvallisuuskoulutuksissa!

Virtuario™-työturvallisuuskoulutukset toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa

Työterveyslaitos toteuttaa ja suunnittelee koulutukset yhteistyössä asiakkaiden kanssa.  Koulutukset on rakennettu itseohjaaviksi ja tukemaan oppimisen tavoitteita tehokkaasti. Koulutussisällöille on tarkat laatuvaatimukset työturvallisuudelle, pedagogiikalle, tekniselle toteutuksella ja käytettävyydelle.

Virtuario™ -koulutus koostuu osioista, joissa perehdytään työturvallisuuden kannalta keskeisiin havaintoihin ja turvallisuustoimenpiteisiin. Virtuaaliympäristö ohjaa oikeisiin suoritustapoihin riskien ehkäisyssä sekä mahdollistaa uhka- ja vaaratilanteiden turvallisen kohtaamisen sekä uuden oppimisen että vanhan kertaamisen kautta. Koulutus kannustaa turvallisen toimintatavan oppimiseen ja ohjaa käyttäjää avustaen oikeisiin valintoihin

OTA VIRTUARIO™ NYT OSAKSI YRITYKSESI TYÖTURVALLISUUSKULTTUURIA!

Tarjoamme Virtuario™-koulutusalustan käyttöönne kuukausimaksullisena palveluna. Toimitamme käyttöönne laitteet ja sovelluksen, jonka sisältö päivittyy kuukausittain. Asiakkaanamme saat käyttöösi kaikki uudetkin sisällöt samalla kuukausimaksulla.

Virtuario™-palvelua tarjotaan kuukausihinnoiteltuna seuraavan mallin mukaisesti:

PalvelukokonaisuusPalvelun laajuus  
Starter1–3 laitepakettia
500 € /laite/kk

4-7 laitepakettia
450 € /laite/kk
Sisältää Virtuario™-kirjaston rajattoman käytön.
Leader 8– 10 laitepakettia
400 € /laite/kk
Sisältää Virtuario™-kirjaston rajattoman käytön.

Sisältää lisäksi yhden asiakkaan tarpeisiin luodun Virtuario™-koulutussisällön!
Enterprise10+ laitepakettia
Pyydä tarjous!
Sisältää Virtuario™-kirjaston rajattoman käytön.

Sisältää lisäksi asiakkaan tarpeisiin luotua koulutussisältöä sopimuksen mukaan!
Oma koulutussisältöalk. 10 000 € riippuen sisällön laajuudestaAsiakaskohtaisen Virtuario™-koulutussisällön suunnittelu ja toteutus.

Sopimuksen minimipituus 12 kk. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VIRTUARIO™-TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET TOTEUTETAAN YHDESSÄ ASIAKKAAN KANSSA

Työterveyslaitos toteuttaa ja suunnittelee Virtuario™-koulutukset yhteistyössä asiakkaiden tarpeista lähtien mahdollisimman laadukkaan ja tarpeellisen sisällön takaamiseksi.  Koulutussisällöt on rakennettu itseohjaaviksi ja tukemaan oppimisen tavoitteita tehokkaasti: Asetamme Virtuario™-sisällöille tarkat laatuvaatimukset ja niiden suunnittelu perustuu Työterveyslaitoksen tutkimukseen ja työturvallisuusosaamiseen, sekä pedagogiikan ja käytettävyyden asiantuntemukseen.

Virtuario™-koulutus koostuu moduuleista, joissa perehdytään työturvallisuuden kannalta keskeisiin havaintoihin ja turvallisuustoimenpiteisiin. Virtuario™ ohjaa ja kannustaa oikeisiin, turvallisiin suoritustapoihin riskien ehkäisyssä sekä mahdollistaa uhka- ja vaaratilanteiden turvallisen kohtaamisen.

Virtuario™-työturvallisuuskoulutusten kokonaisuus

KATTAVASTI TYÖTURVALLISUUDESTA

Koulutus antaa käytännön tietoja ja taitoja työturvallisuudesta.

SISÄLTÖJEN SUUNNITTELU

Koulutuksen sisällöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan tarpeiden mukaan.

KIELIVERSIOT

Koulutus voidaan toteuttaa eri kieliversioina asiakkaan tarpeen mukaan.

SUORITUSDATA

Järjestelmä kerää dataa jokaisesta suorituksesta myöhempää analysointia varten.

PELILLISTÄMINEN

Virtuario pelillistää turvallisuusoppimisen tehden kokemuksesta vangitsevan ja hauskan ja saa oppijan palaamaan mielellään takaisin!

ITSEOHJAUTUVUUS

Virtuario™ ei vaadi koulutuksen suorittajalta mitään teknistä osaamista tai edes aiempaa VR-kokemusta. Suunnittelemme sisällöt itseohjautuviksi ja teknisestä taitotasosta riippumattomiksi.

MIKSI KOULUTTAUTUMINEN VIRTUAALISESSA YMPÄRISTÖSSÄ KANNATTAA?

Virtuario™  tarjoaa immersiiviset – sisäänsätempaavat – ja samalla vahvasti opetussisältöön keskittyvät koulutukset, joissa teorian ja käytännön yhdistämisellä luotu oppimiskokemus tarjoaa helposti omaksuttavan ja innostavan tavan opetella keskeiset turvallisuustiedot ja -taidot. Koulutus on rakennettu opetettavan asian ympärille uppouttamaan käyttäjä tilanteeseen, jossa opetussisällölle annetaan helposti ymmärrettävä selkeä merkitys, esimerkiksi suoritettavan työtehtävän muodossa.

Turvallisuus syntyy käytännöstä,  kokemuksesta ja aktiivisesta osallistumisesta. Turvallisuuden periaatteet oppii parhaiten itse tekemällä, kokemalla ja oivaltamalla. Virtuario™-virtuaalitodellisuusratkaisumme avulla koulutettava pääsee joustavasti omassa aikataulussaan suorittamaan koulutuksen virtuaalitodellisuuslaitteella, yrityksen pysyvässä tai väliaikaisessa koulutustilassa. Virtuarion™ käyttö on joustavaa, eikä se tarvitse varsinaista asennusta, vain käyttöön soveltuvan tilan.

Virtuario™-koulutuksen avulla voidaan kuvata esimerkiksi vaaratilanteita, joiden esittäminen oikeassa työympäristössä ei ole turvallista tai mahdollista. Jokainen koulutus tarjoaa yhtä laadukkaan, toistettavan kokemuksen, joka varmistaa opetustuloksen suoritusajankohdasta tai suorittajasta riippumatta, jopa ilman ulkopuolisen kouluttajan läsnäoloa.

VIRTUARIO™-TYÖTURVALLISUUSKOULUTUSTEN KOHDERYHMÄ

Koulutus voi koostua perusmoduuleista tai se voidaan mukauttaa toimintaympäristönne ja tarpeidenne mukaisesti. Koulutus soveltuu työntekijöille, työnjohdolle, aliurakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijöille, rakennuttajan edustajille, harjoittelijoille ja opiskelijoille sekä niille, jotka haluavat harjaannuttaa ja testata omaa osaamistaan. Koulutus on esteetön ja suoritettavissa myös silloin, kun liikkuminen aidossa työympäristössä olisi mahdotonta.

Virtuario™-työturvallisuuskoulutusten hyödyt

INNOSTAVA VIRTUAALIMAAILMA

Uudenlainen virtuaalinen oppimisympäristö innostaa oppimaan eri tavalla kuin perinteiset tavat: liiku, tutki, näe ja kokeile! Ole osa oppimaasi.

TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Mahdollisuuden kouluttautua tilanteissa, jotka muuten ovat liian kalliita, vaarallisia tai vaikeita järjestää. Virtuario™ ei ole riippuvainen oikean maailman rajoitteista.

SISÄLLÖN KERTAAMINEN

Koulutussisältöjä voidaan kerrata ja harjoitella useamman kerran jokaisen suorituskerran ollessa kuitenkin oma kokemuksensa: käyttäjä määrittelee itse oman etenemistahtinsa.

SUORITA MILLOIN VAIN

Koulutus voidaan suorittaa omassa aikataulussa töiden lomassa: Virtuario™ ei vaadi erillistä kouluttajaa tai katso ajankohtaa.

PYYDÄ ESITTELY TAI TARJOUS

Virtuario™-koulutus tarjoaa vastauksen koulutustarpeisiinne! Ota yhteyttä tai pyydä tarjous — teemme mielellämme tarjouksen juuri teidän tarpeisiinne suunnitellusta soveltavasta koulutuksesta. Vastaamme myös mielellämme kysymyksiinne!

Millaisen tilan Virtuario™-koulutusalustan käyttö vaatii?
Tarvitset vain koulutusten suorittamiseen soveltuvan 4 × 4 m lattiatilan, joka voi olla varattuna järjestelmää varten tai tyhjennettävissä koulutuksen käyttöön tarvittaessa. Me toimitamme Virtuario™-palvelun käyttöön tarvittavat laitteet ja sovelluksen. Laitepaketit eivät vaadi kiinteää asennusta tai virtakaapeleita ja ovat hyvin kevyitä liikutella esim. laukussa.

Vaatiiko Virtuario™-koulutusalustan käyttö kokemusta VR-ympäristöistä tai tietoteknisiä taitoja?
Virtuario™ ei vaadi koulutuksen suorittajalta mitään teknistä osaamista tai edes aiempaa VR-kokemusta. Suunnittelemme sisällöt itseohjautuviksi ja teknisestä taitotasosta riippumattomiksi.

Missä Virtuariota™ voi käyttää?
Virtuario™-koulutusalustaa varten tarvitsette n. 4 × 4 m tyhjän lattiatilan, jossa käyttäjä voi liikkua vapaasti. Virtuario™-järjestelmä voidaan asentaa työmaalle, työpaikoille, koulutustiloihin, messupisteelle, tai minne vain! Virtuario™ ei vaadi pysyvää sijoituskohdetta vaan järjestelmä on liikuteltavissa tarpeen mukaan ja siirrettävissä koulutusten välissä.

Onko Virtuario™ video?
Tarjoamme jotain paljon parempaa: Virtuario™-koulutukset on rakennettu kolmiulotteisiksi ympäristöiksi, jotka suunnittelemme ja toteutamme itse jokaisen harjoituksen oppimistavoitteita silmällä pitäen. Ympäristössä voi kävellä vapaasti ja se reagoi toimintaasi, jolloin saat parhaan mahdollisen kokemuksen harjoituksen tavoitteista.

Miten Virtuario™ toimii?
Virtuario™ on itseohjautuva yksilökoulutus, johon ei tarvita erillistä kouluttajaa. Erillisen kouluttajan, koulutusparin tai -ryhmän on kuitenkin mahdollista seurata toimintaa virtuaalitodellisuudessa ulkoiselta näytöltä. Koulutettava siirtyy Virtuarioon™ virtuaalilasien avulla ja suorittaa koulutuksen omatoimisesti järjestelmän ohjatessa käyttöä. Virtuario™ soveltuu hyvin aktivoivan turvallisuuskeskustelun tueksi kannustamaan osallistujia jakamaan erilaisia kokemuksiaan.

Kuinka kauan Virtuario™-koulutuksen suorittamiseen menee?
Koulutukset on jaettu moduuleihin, joiden kesto on sisällöstä riippuen n. 10–15 min koulutussisältöä kohden. Koulutuksia voi suorittaa itselleen sopivina aikoina ja vapaassa järjestyksessä.

Aiheuttaako Virtuario™-järjestelmä virtuaalitodellisuuspahoinvointia?
Virtuario™-koulutukset on huolella suunniteltu välttämään pahoinvointia aiheuttavat piirteet virtuaalitodellisuudessa.

Onko koko Virtuario™-sisältökirjasto saatavilla kaikilla palvelutasoilla?
Kyllä, palveluun kuuluu kaikki sisältökirjaston koulutukset.

Voiko liikuntarajoitteinen käyttää Virtuario™-koulutusta?
Virtuario™-koulutuksia on mahdollista käyttää myös esimerkiksi pyörätuolissa liikkuen.