kuvituskuva
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Palvelu

Rakennusmateriaalien emissiotestaus

Emissiotestauksemme antaa luotettavaa tietoa rakennusmateriaalien päästöistä. Laadukkaat materiaaliemissiopalvelumme koostuvat kolmesta eri käyttötarkoituksiin soveltuvasta tuotteesta: bulk- eli kokonaisemissio, FLEC (Field and Laboratory Emission Cell) sekä pintaemissiotestaus kammiotekniikalla.

Testauksen perusteella tuotteelle voidaan hakea esimerkiksi suomalaista M1-luokitusta tai arvioida materiaaliemissioiden vaikutusta sisäilman kemialliseen laatuun.

Rakennusmateriaalien päästöjen tutkimiseen on kolme menetelmää

Rakennusmateriaalien päästöjä eli emissioita voidaan tutkia kolmella eri menetelmällä.

Sekä bulk- eli kokonaisemissio että FLEC ovat vakiintuneita tutkimusmenetelmiä esimerkiksi sisäilmaongelmia selvitettäessä ja näistä menetelmistä lisätietoa löytyykin Sisäilman laboratorioanalyysit -palvelusivultamme.

Tuntemattomampi kolmikosta on kammiotekniikalla suoritettava pintaemissiotutkimus. Vakioiduissa olosuhteissa, standardeihin ISO 16000-9 ja SFS-EN 16516 perustuvalla kammiomenetelmällä suoritettava emissiotestaus antaa luotettavaa tietoa rakennusmateriaalien päästöistä.

Kammiotekniikka mahdollistaa myös materiaaliemissioiden vaikutuksen arvioinnin sisäilman kemialliseen laatuun, koska tuloksena saadaan pintaemissionopeuden lisäksi myös mallihuonepitoisuus.

Testauksen perusteella tuotteelle voidaan hakea suomalaista M1-luokitusta.

Vertaile menetelmiä

Voit vertailla materiaaliemissioiden tutkimusmenetelmien hyviä ja huonoja puolia.
Merkkien selitykset:     = hyvä        +/– = kohtalainen         = huono

Ominaisuus \ Menetelmä

Kokonais-emissio

FLEC

Kammio

analyysin hinta + +/‒
mittausaikataulujen joustavuus + +/‒
näytteenoton helppous + +/‒
näytteenoton vaurioittamattomuus +/‒ +
tulosten tulkinnan helppous +/‒ +
tulosten vertailtavuus +/‒ +
tulos hyödynnettävissä sisäilman laadun arvioinnissa (eli muutettavissa mallihuonepitoisuudeksi) +/‒ +

Kaikilla kolmella tekniikalla kerätyistä näytteistä voidaan analysoida mm. haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), formaldehydi ja muut aldehydit sekä ammoniakki.

Materiaaliemissiopalveluista saat apua tuotekehitykseen, laadunvalvontaan ja sisäilmaongelmien ratkaisemiseen

Materiaaliemissiopalveluitamme voidaan räätälöidä esimerkiksi:

  • tuotekehitysprosessin tueksi
  • osaksi materiaalivalmistajan laadunvalvontaa
  • sisäilma-analyysien tueksi ongelmallisia materiaaleja etsittäessä

Aihepiiriin liittyviä muita laboratoriopalveluitamme:

  • valmistusprosessissa muodostuvien emissioiden ja lämpöhajoamistuotteiden testauspalvelut
  • materiaalien pölyävyystestaukset standardin SFS-EN 15051-2 mukaisesti

Toimintamme on luotettavaa ja korkealaatuista

Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivulta www.finas.fi.

Laboratoriollamme on myös Ruokaviraston hyväksyntä asumisterveyteen liittyvissä määrityksissä sekä Rakennustietosäätiön valtuutus suorittaa M1-luokituksen vaatimia laboratoriotestauksia.

Kysy palvelusta!

Aku Helin

Aku Helin

Job title
erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
Puhelin
+358 30 474 2618