Näytteenotto-ohjeet

Työpaikan ilman asbestipitoisuuden mittaaminen (puhdastilamittaus)

Välineet ja laitteisto

Ilmanäytteen vakiovirtauspumppu, akkukäyttöinen, imuteho kuormitettuna n. 2l/min., virtausnopeus tunnetaan ± 5 % tarkkuudella, kalibroituna ohjeen AR2303-TY-001 mukaisesti.

Valmiiksi pakattu suodatinkotelo (esim. SKC 225-1604), jossa polykarbonaattisuodatin (Ø 25 mm, keskimääräinen huokoskoko 0,8 µm).

Muovinen ilmaletku
Kangasteippi (TESA)
Statiivi
Pumpputeline tai laboratoriokoura

Näytteenkeräys

Keräimiä voi tilata Työterveyslaitoksesta osoitteesta [email protected] tai suoraan niiden toimittajalta esim. Oy Chroma-lab Ab:sta.

Näytteenkeräys   perustuu   soveltuvin   osin   standardiin   SFS   3860.   Asbesti   ja keraamiset  kuidut  kerätään  ilmasta  polykarbonaattisuodattimelle  akkukäyttöisellä vakiovirtauspumpulla virtausnopeudella 2,0 l/min. Huomaa että puhdastilamittausta ei kannata tehdä tiloissa, joka on aistinvaraisesti havaittuna vielä pölyinen. Lisäksi tilan tulee olla kuiva.

Näytteenkeräysaika

Näytteenkeräysajan tulee olla sellainen, että hiukkaset levittäytyvät suodattimelle tasaiseksi kerrokseksi eivätkä peitä toisiaan. Sopiva näytteenkeräysaika on yleensä 90-120 minuuttia (ilmamäärä n. 180-240 litraa).

Mittauslaitteiston asennus

Aseta pumppu ja siihen liitetty keräin statiivissa olevaan pumpputelineeseen noin 150 cm:n korkeudelle, ks. kuva 1. Keräimen kapean pään tulee olla ylöspäin.

-
Kuva 1. Kiinteän mittauspisteen laitteiston asennus. 1. statiivi    2. pumppu    3. muoviletku    4. keräimen teippi    5. keräin    6. ilmavirta

Työn kulku

 1. Kirjoita  keräintä  ympäröivään  valkoiseen  teippiin  näytteen  numero.  Varmista keräimen tiiviys vielä ylimääräisellä kangasteipillä.
 2. Irrota keräimen päissä olevat tulpat (sininen ja punainen) ja kiinnitä siihen letku. Keräintä ei tule avata missään vaiheessa.
 3. Asenna mittauslaitteisto paikoilleen kuvan 1 mukaiseksi.
 4. Käynnistä pumppu sekä kirjaa ylös kellonaika ja näytetiedot. Kirjaamiseen voi käyttää tilauskaavakettamme
 5. Suojaudu ja käy harjaamassa seiniä ja lattiapintoja kertakäyttöisellä lattiaharjalla 2-3 kertaa mittauksen aikana. Harjauksen tulee simuloida tilan normaalia käyttöä eli sen ei tule olla liian voimakasta. Lisäksi on varottava levittämästä harjauksella pölyä mittausalueen ulkopuolisiin puhtaisiin tiloihin. Käytä joka tilassa eri harjaa ja hävitä ne mittauksen jälkeen asbestijätteenä.
 6. Huolehdi siitä, että ilma pääsee kulkemaan vapaasti keräimen ja pumpun kautta ja että pumppu pysyy käynnissä koko näytteenkeräysajan.
 7. Näytteenoton päättyessä kirjaa ylös kellonaika tai lue näytteenottoaika suoraan pumpun  näytöltä.  Suodattimen  läpi  imetyn  ilman  tilavuus  lasketaan  kalibroidun pumpun kalibrointikertoimen ja käytetyn ajan perusteella.
 8. Sammuta pumppu ja irrota keräin vasta sitten (ei pumpun käydessä).
 9. Kiinnitä  keräimen  tulpat  tiiviisti  takaisin  paikoilleen  ja  pura  mittauslaitteisto. Puhdista mittauslaitteet jo mittauspaikalla.
 10. Toimita    näytteet    analysoitaviksi.    Lisätietoja näytetoimituksiin liittyen Asbesti analyysi -sivulta (www.ttl.fi/palvelu/asbesti-analyysi/).
 11. Pyyhi   pumppu   ja   letku   etanolilla   tai   vedellä.   Käytä   puhdistustoimissa vetokaappia tai ulkotilaa.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Timo Nurkka

erikoismittaushygieenikko
Sähköpostiosoite
timo.nurkka [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3224
Mauri Mäkelä

Mauri Mäkelä

tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
mauri.makela [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6031