Vaikuttavaan työterveystoimintaan kuuluu pelastusalan ominaispiirteiden tuntemus sekä käytännönläheinen ja toimiva yhteistyö työpaikan kanssa.

Opas painottaa jatkuvaa ja tavoitteellista työterveysseurantaa koko työuran ajan, alkaen kun henkilö hakeutuu alalle. Seurannan tavoitteena on huolehtia pelastushenkilöstön sopivuudesta työtehtäviin, ennaltaehkäistä työperäistä sairastumista sekä oireiden ja sairauksien pahentumista. Tärkeää on tunnistaa työkyvyn tukemisen vaativat tilanteet mahdollisimman varhain.

Oppaassa kuvataan esimerkkejä pelastushenkilöstön työ- ja toimintakykyä tukevista keinoista. Sairausryhmittäisten arviointikäytäntöjen lisäksi opas sisältää osion vesisukelluksen työterveysseurannasta ja terveysvaatimuksista.

Pelastushenkilöstön työterveysseuranta – yhteistyö ja käytännöt on kattavasti uudistettu versio aiemmasta Pelastushenkilöstön terveystarkastukset – hyvät käytännöt -kirjasta. Opas on suunnattu työterveyshuollon ammattihenkilöille ja asiantuntijoille, työsuojeluhenkilöstölle sekä pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien henkilöstölle. Sisältö koskee niin ammattipelastajia kuin sopimuspalokuntalaisia.

 

Lataa opas

 

Opas on toteutettu Palosuojelurahaston tuella.

Palosuojelurahaston logo