14.6.2018

Tiedote 25/2018

Tutkimusprofessuurin soveltamisalana on henkilöstövoimavarojen johtaminen ja uudistumiskykyisen toimintakulttuurin edistäminen pk-sektorilla. Professuuri sijoittuu PK-sektori ja kasvu –kärkiyksikköön. Tutkimusprofessorin toimikausi kestää seitsemän vuotta.

– Tarkastelemme erityisesti mikro- ja pienyritysten kykyä mukautua muuttuviin tilanteisiin ja uudistaa omaa toimintaansa, kertoo yksikön johtaja Krista Pahkin Työterveyslaitoksesta. Johtamista lähestymme henkilöstön työuran tukemisen sekä työskentelyn ja suorituksen johtamisen näkökulmista. Haluamme tukea kestävän ja uudistumiskykyisen, yhteisöllisen toimintakulttuurin luomista pk-yrityksissä.

Pia Heilmann on johtamisen dosentti Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä Jyväskylän yliopistossa. Hän on toiminut johtamisen ja organisaatioiden tutkijana ja opettajana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuodesta 2001, josta yhdeksän vuotta strategisen henkilöstöjohtamisen professorina. Hänen opetus- ja tutkimustyönsä on liittynyt henkilöstöjohtamisen, asiantuntijoiden johtamisen, esimiestyön, osaamisen johtamisen sekä laadullisten tutkimusmenetelmien aihepiireihin.

Heilmannilla on opettajan pätevyys ja hän on tehnyt perusopetuksen lisäksi paljon täydennys- ja aikuiskoulutusta eri organisaatioille. Hän on johtanut useita tutkimusprojekteja, jotka ovat liittyneet pk-sektorin johtamiseen. Parhaillaan on käynnissä ESR-rahoitteinen OsaavaPK-hanke, jossa myös Työterveyslaitos on mukana. Heilmann on julkaissut kymmeniä tieteellisiä johtamisen alan julkaisuja.

– Hienoa päästä mukaan osaavaan tiimiin. Tunnen paljon Työterveyslaitoksen tutkijoita jo ennestään. Nyt on mukava jatkaa pk-sektorin kehittämistä ja tutkimusta yhdessä heidän kanssaan saman organisaation palveluksessa, sanoo Pia Heilmann.

Heilmann palasi kesäkuun alussa Stanfordin yliopistosta, jossa hän oli vierailevana tutkijana alkuvuoden 2018. Stanfordissa hän keskittyi pk-sektoriin liittyvän tutkimuksen tekemiseen ja uuden aineiston keruuseen. Lisäksi hän pääsi osallistumaan lukuisiin Stanfordin yliopistossa järjestettyihin johtamiseen ja koulutukseen liittyviin seminaareihin.

Lisätiedot:

Krista Pahkin, p. 046 850 7717, krista.pahkin@ttl.fi

Pia Heilmann, p. 046 921 5465, pia.heilmann@ttl.fi