Mikä RATS on?

RATS on tiivistetty tietopaketti työterveyshenkilöstölle ja työpaikoille rakennusalan ammattikohtaisista terveysvaaroista.

  • työkalu työpaikkaselvityksiin, osan selvitystyöstä voit korvata sillä
  • työkalu terveystarkastuksiin, saat tietoa rakennustyöstä työpöydällesi
  • ammattilaisten tekemä tiivistelmä käytössä olevasta tiedosta ja se
  • ohjaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

RATS ja työpaikalla tapahtuva toiminta

RATS logoRATS auttaa perehtymään rakennusalaan. Tutustu rakennusammatteihin ennen työpaikkakäyntiä, vertaa RATS tietoja omiin havaintoihisi.  Työmaatietoiskujen tekoon löydät materiaalia RATSista. Voit monistaa suojainesitteen työmaiden käyttöön. Aineistossa on esitetty monia ratkaisuja ja hyviä toimintatapoja, niiden avulla siirrät työsi painopistettä selvityksestä ennaltaehkäisyyn.

RATS täydentää työterveyshuollon tekemää työpaikkaselvitystä. Se tuo työmaalla tapahtuvaan toimintaan laatua.

RATS ja terveystarkastukset

Selvitä rakentajan ammatin keskeiset terveys- ja tapaturmavaarat jo ennen terveystarkastusta. Tarkastettavan vaarat ja kuormitukset voivat poiketa RATSin sisältämistä riippuen hänen työtehtävistään ja työtavoistaan. Eroavuudet saat selville kysymällä ja keskustelemalla.

Neuvonnassa ja ohjauksessa keskity muutamaan tarkastettavalle oleelliseen työn vaaran torjumiseen esimerkiksi melun torjuntaan, ihon ja hengityksen suojaamiseen tai ergonomiaan. Seuraa tutkitun kanssa hänelle laatimanne työterveyssuunnitelman toteutumista.

Jokaisesta ammattiryhmästä löydät tietoa fysikaalisista vaaratekijöistä, kemiallisista vaaratekijöistä, tapaturmavaaroista, fyysisistä kuormitustekijöistä, ammattitaudeista ja terveystarkastuksista.

Lisäksi löytyy kaikkia ammattiryhmiä koskevaa tietoa henkisistä kuormitustekijöistä ja väkivaltavaaroista, biologisista vaaratekijöistä, työn järjestelyistä, suojaimista ja työtä keventävistä välineistä.