Kevyt porakone

Kysymys ei yleensä ole kuormituksen poistamisesta vaan sen optimoinnista. Päämääränä on ehkäistä tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja parantaa työn tuottavuutta. Ylipäätänsä on kysymys kuhunkin työhön soveltuvista hyvistä työvälineistä.Ergonomiset apuvälineet ja työkalut perustuvat useimmiten yksinkertaisten periaatteiden soveltamiseen.

Esimerkkejä apuvälineistä

 PeriaateHyöty
Käytetään vipuvarsiaTarvitaan pienempi voima
Käytetään pitkiä varsiaParempi työasento, ei kumartelua
Käytetään tukivarsia / pyöriäTurha kannattelu pois, taakka voidaan suunnata tarkasti
Kädensijojen muotoiluPienempi voiman tarve, paremmat asennot
Materiaaliin sopiva työkaluParempi ote / tehokkuus
Keveämpi työkalumateriaaliPienempi kuormitus
Iskua vaimentava materiaaliPienempi rasitus
Tehtävään sopiva työtasoParempi työasento / turvallisuus

 

Apuvälineiden käytöstä saatavien hyötyjen vastapainona on tietenkin joitakin kustannuksia, jotka on otettava huomioon arvioitaessa nettohyötyjä. Kustannuksia aiheutuu välineiden osto- ja kunnossapitokuluista, jotka eivät useimpien välineiden kohdalla ole suuria. Eräiden suurempien välineiden siirtelystä aiheutuu jonkin verran lisätyötä. Uuden välineen käytön opettelu vaatii aikaa harjaantumista varten.

Rakennustyöhön sopivia apuvälineitä on saatavilla useita kymmeniä. Lisäksi yksinkertaisimpia välineitä voidaan valmistaa työmaalla (esim. mattorullan kantokahva).