ASA-rekisteri

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Rekisterin tietojen pohjalta tehdään vuosittain tilastollinen katsaus ja rekisterin tietoja hyödynnetään työterveysalan tutkimuksissa.

Biologisten altistumismittausten rekisteri

Mittaustoiminnan tiedoista on koostettu biologisten altistumismittausten rekisteri, josta Työterveyslaitos julkaisee tilastollisia katsauksia ja jota hyödynnetään työterveysalan tieteellisissä tutkimuksissa.

Työhygieenisten altistumismittausten rekisteri

Mittaustoiminnan tiedoista on koostettu työhygieenisten altistumismittausten rekisteri, josta Työterveyslaitos julkaisee tilastollisia katsauksia ja jota hyödynnetään työterveysalan tieteellisissä tutkimuksissa.

Työperäisten sairauksien rekisteri

Rekisteri on tutkimusrekisteri, josta julkaistaan tilastokatsauksia ja jota hyödynnetään työterveysalan tutkimuksissa.

Muut tietokannat ja tiedostot

Työterveyslaitoksessa on lakisääteisten henkilörekistereiden ohella työterveysalan tutkimuksessa hyödyllisiä tietokantoja ja tiedostoja. Suomen työaltistematriisia FINJEM (Finnish job-exposure matrix) käytetään usein rekisteritutkimuksissa altistumisen arviointivälineenä. Sitä hyödynnetään myös Suomen työolojen seurannassa, riskinarvioinnissa ja työaltistumisen tietopankkina.