Rekisterin nimi

Työterveyslaitoksen rekrytointijärjestelmä (Taito)

Rekisterinpitäjän ja tämän edustajan yhteystiedot

Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsinki

PL 40, 00032 Työterveyslaitos

puh. 030 4741 (vaihde)

Tietosuoja

Tietosuojakäytäntö Työterveyslaitoksessa

Työterveyslaitoksen tutkimustoiminnan tietosuojakäytäntö

Yhteyshenkilö: Tiura Tuuli

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos/tietosuojavastaava
PL40
00032 Työterveyslaitos

puh. 030 474 2429
tsv[at]ttl.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Schibstediltä (ent. Sanoma) hankittu järjestelmä rekrytointien toteuttamiseen

Kohdejoukko: paikkaa hakevat henkilöt

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: työhakemusten vastaanotto ja käsittely
Käsittelyn oikeusperusta: Suostumus (6 art 1 a)

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Hakijoiden tunnistetiedot (nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot), hakijan hakemukseen syöttämät vastaukset

Mistä henkilötiedot saadaan

Keruutapa: hakija syöttää tiedot itse järjestelmään

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietojen käsittelijät: Schibsted (Sanoma/Oikotie)

Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit

Hakemusta säilytetään 2 vuotta hakemuksen jättämisestä. Työterveyslaitos voi suostumuksen perusteella käyttää hakemusta muissa hauissa. Hakija voi poistaa tilin järjestelmässä olevalla painikkeella.

Aikooko rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle? Jos kyllä, millä perusteella?

Ei

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Onko henkilöllä oikeus saada pääsy tietoihin (15 artikla)? Jos ei, millä perusteella?

Kyllä

Onko henkilöllä oikeus oikaista tiedot (16 artikla)? Jos ei, millä perusteella?

Kyllä

Onko henkilöllä oikeus poistaa tiedot (17 artikla)? Jos ei, millä perusteella?

Ei
Tiedot ovat tarpeen 2 v ajan mahdollisen oikeudellisen vaateen puolustamiseksi

Onko henkilöllä oikeus rajoittaa käsittelyä (18 artikla)? Jos ei, millä perusteella?

Ei
Tiedot ovat tarpeen 2 v ajan mahdollisen oikeudellisen vaateen puolustamiseksi

Onko henkilöllä oikeus siirtää tiedot (20 artikla)? Jos ei, millä perusteella?

Kyllä

Onko henkilöllä vastustamisoikeus (21 artikla)? Jos ei, millä perusteella?

Ei
Käsittely ei perustu yleisen edun mukaiseen tehtävään tai oikeutettuun etuun

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietojen käsittelystä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut