Sairaaloiden toimintojen ja tilojen suunnittelu Lean–ajattelulla -opas perustuu  Terveydenhuollon työprosessien, palvelujen ja tilojen kehittäminen Lean-ajattelun avulla -tutkimushankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja parantaa terveydenhuollon toimintaprosesseja. Lisäksi tavoitteena oli yhdistää toiminnallinen ja tilojen suunnittelu toisiinsa, jotta tilat tukisivat työprosessien sujuvuutta ja henkilöstön hyvinvointia.

Tutkimuksessa Lean-ajattelua hyödynnettiin ja tutkittiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS). Tutkituissa sairaaloissa kehittämisen lähtökohtina olivat kustannussäästöt sekä muuttuvaan työhön ja uusiin terveydenhuollon työprosesseihin ja teknologioihin liittyvät haasteet. Kustannussäästöjä tavoiteltiin lisäämällä tilatehokkuutta uusilla suunnitteluratkaisuilla (esim. muuntojoustavuutta, jota tarvitaan tilatarpeiden vaihdellessa) sekä tehostamalla työprosesseja (esim. Lean-periaatteiden mukaisesti). Tämän lisäksi tarkoituksena oli vahvistaa henkilöstön yhteisöllisyyttä, vähentää toimintojen siiloutumista, lisätä yhteistyötä eri toimintayksiköiden välillä sekä parantaa sairaalaympäristön viihtyisyyttä.

Oppaan ovat kirjoittaneet Virpi Ruohomäki, Jori Reijula, Emmi Reijula, Marjaana Lahtinen, Leena Aalto ja Kari Reijula.

Lataa opas käyttöösi Julkarissa