16.11.2017

Seksuaalinen häirintä tarkoittaa ei-toivottua sanallista tai fyysistä seksuaalisväritteistä käyttäytymistä, jonka kohde kokee vastentahtoisena.

Häirintä voi olla luonteeltaan hyvin erilaista, niin fyysistä koskettelua ja lähentelyä kuin seksuaalisesti värittynyttä viestittelyäkin. Ahdistelu voi olla seksuaalisväritteistä työpaikkakiusaamista, jos se on systemaattista ja toistuvaa.

-Jos työnantaja saa tiedon häirinnästä, on työnantaja velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi.On hyvä, että tämä monella työpaikalla vaiettu aihe saa päivänvalon.  On tärkeää, että asiaa ei sallita työpaikalla eikä kenenkään kokemuksia pidä väheksyä. Kenenkään ei pidä pelätä työpaikalla tai sietää loukkaavaa käyttäytymistä, sanoo johtaja Krista Pahkin Työterveyslaitoksesta.

Ota asia puheeksi

Jos koet seksuaalista häirintää, toimi näin:

  • Älä vähättele tapahtunutta
  • Reagoi välittömästi, älä oleta, että käytös loppuu jos sitä ei ole huomaavinaan
  • Ota asia heti puheeksi häiritsevästi käyttäytyvän kanssa. Hän ei itse välttämättä tiedä, että hänen käyttäytymisensä koetaan häiritsevänä.
  • Kerro, minkälaisen käyttäytymisen olet kokenut häiritsevänä.
  • Pyydä apua esim. tarvitessasi työtoveri tueksesi tähän puheeksi ottamiseen.
  • Jos sinusta tuntuu vaikealta ottaa asia puheeksi häiritsevästi käyttäytyvän henkilön kanssa, vie asia suoraan esimiehelle. Tukea asian viemisessä esimiehen tietoon saat tarvitessasi esimerkiksi työsuojeluvaltuutetultasi tai työterveyshuollosta.

Jos ahdistelu toistuu, kirjaa tapahtumat: missä ja milloin, keitä oli paikalla. Säästä esimerkiksi mahdolliset häiritsevät ja loukkaavat sähköpostit.

Mikäli koet häiritsijäksi esimiehesi, ilmoita asiasta hänen esimiehelleen. Tarvittaessa voit myös pyytää apua ja neuvontaa työsuojeluviranomaiselta (AVI), omalta ammattiliitolta, luottamushenkilöltä tai tasa-arvovaltuutetulta.

Työterveyslaitos ohjeistaa verkkosivuilla, miten toimia, jos kokee epäasiallista kohtelua työpaikallaan. Seksuaalisen häirinnän ohjeiden laadinnassa on hyödynnetty näitä ohjeita ja Kauppinen & Purola kirjasta: Flirtti, häirintä, jännite.

Seksuaalista häirintää määrittää tasa-arvolaki ja muuta työpaikkakiusaamista työturvallisuuslaki. Työturvallisuuslain noudattamista valvoo työsuojeluviranomainen (Aluehallintovirasto AVI). Aluehallintovirasto (AVI) muistuttaa tiedotteessaan 1.11.2017, että kaikki teot, jotka tasa-arvolain mukaan ovat häirintää, eivät välttämättä ole sitä työturvallisuuslain näkökulmasta. Tasa-arvolain valvonta kuuluu tasa-arvovaltuutetulle.

Työssä olevista naisista 3 % ja miehistä 1 % sanoi kokeneensa seksuaalista häirintää työssään vuonna 2009. Lukumääräisesti tämä tarkoittaa noin 31 000 naista ja noin 12 000 miestä. Nuoret kokivat useammin häirintää kuin vanhemmat työntekijät (Työ ja terveys Suomessa 2009, Työterveyslaitos).

 

Julkaisut ja verkkosivut:

Kauppinen K ja Purola M: Flirtti, häirintä, jännite. Työterveyslaitos 2001.

Työpaikkakiusaaminen ja sen ehkäisy www.ttl.fi

AVI tiedote 1.11.2017 Seksuaalinen häirintä päätyy harvoin työsuojeluviranomaisen valvottavaksi

Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä (Tasa-arvo.fi Tasa-arvovaltuutettu)

Häirintä työpaikoilla (tasa-arvo.fi Tasa-arvovaltuutettu)