26.11.2019

Akrylaattiyhdisteet aiheuttavat allergisen ihottuman lisäksi jonkin verran työperäistä astmaa ja nuhaa. Merkittävä akrylaatti-ihottumaa aiheuttava tuoteryhmä on kokoonpanotyössä käytettävät anaerobiset liimat. Akrylaattiallergiat ovat lisääntyneet viime vuosina kauneusalalla, jossa ongelmia aiheuttavat akryyli- ja geelikynsimateriaalit sekä ripsiliimat.

Hyvät työtavat ja oikea suojautuminen auttavat

− On vaikea ennustaa, kenelle akrylaattiallergia kehittyy, ja kuinka paljon altistumista siihen tarvitaan, kertoo vanhempi asiantuntija Katri Suuronen Työterveyslaitoksesta.

− Sen takia on järkevää välttää huolellisesti akrylaattiyhdisteiden pääsy iholle ja hengitysilmaan. Se on mahdollista hyvillä työtavoilla, teknisillä torjuntatoimilla ja oikeanlaisella suojautumisella.

Henkilön, jolle on jo kehittynyt allergia, täytyy yleensä lopettaa akrylaattituotteiden käyttö kokonaan. Allergiselle henkilölle jo hyvin vähäinenkin altistuminen aiheuttaa oireita.

− Ihon ja hengitysteiden kautta tapahtuvaa akrylaattialtistumista ei tunneta vielä riittävän hyvin, jotta voitaisiin antaa tarkkoja ohjeita, Suuronen painottaa.

Työterveyslaitos selvittää, miten akrylaattiyhdisteet leviävät työpaikan pinnoille, iholle ja ilmaan. Tiedon avulla kehitetään terveyttä edistäviä työtapoja ja altistumisen torjuntaa. Tuloksena syntyy ilmainen koulutus- ja tiedotusmateriaali kauneudenhoito- ja kokoonpanoaloille.

 

Akrylaattien aiheuttamien ihottumien ja hengitystiesairauksien ehkäisy kauneudenhoitoalalla ja kokoonpanoteollisuudessa -tutkimus toteutetaan 2019-2022. Siihen osallistuu viisi kokoonpanoyritystä ja viisi kauneudenhoitoyritystä Etelä-Suomesta. Yhteistyöverkostoon kuuluvat Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI), Teollisuusliitto ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat (Sat ry) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Hanketta rahoittavat Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.

Hankkeen esittely: Akrylaattien aiheuttamien ihottumien ja hengityssairauksien ehkäisy kauneudenhoitoalalla ja kokoonpanoteollisuudessa