Yleistä

1,3-Butadieeniä voi esiintyä teollisuusilmassa butadieenin tuotannossa sekä styreeni-butadieenilateksin valmistuksessa. Myös muussa ympäristössä voi esiintyä pieniä, epätäydellisen palamisen sivutuotteena syntyneitä butadieenipitoisuuksia, jotka ovat peräisin esimerkiksi tupakansavusta tai ajoneuvojen pakokaasuista. 1,3-butadieeni on syöpävaarallinen kaasu, jolle altistuvat työntekijät on ilmoitettava ASA-rekisteriin. Jotta työperäinen altistuminen voidaan arvioida ja minimoida, on tarpeellista tehdä työhygieenisiä ilmamittauksia.

Näytteenotto

Työntekijän hengitysvyöhykkeeltä ilmanäytteet voidaan kerätä 3M 3500 passiivikeräimiin, jotka kiinnitetään työvaiheen ajaksi esimerkiksi työntekijän kaulukseen. Näytteenkeräyksen jälkeen, ennen analysointia näytteet säilytetään alkuperäisissä koteloissaan pakastimessa. Ilmanäytteet voidaan kerätä myös pumpun avulla tilavuusvirralla 50 ml/min aktiivihiiliputkiin (SKC Anasorb CSC 226-01; 150 mg adsorbenttia tai Anasorb 747 226-81A; 210 mg adsorbenttia). Suurempien pitoisuuksien ollessa kyseessä näyte kerätään SKC Anasorb 226-09 keräinputkiin, joissa on 600 mg hiiliadsorbenttia. Näytteet säilytetään pakastimessa ennen analysointia.

Näytteiden toimittaminen

Näytteet toimitetaan sivun alalaidassa esitettyyn osoitteeseen. Näytteiden mukana toimitetaan tilauslomake tai lähete, johon on kirjattu näytteiden keräykseen liittyvät tiedot sekä lähettäjän yhteystiedot.

Analysointi

Näytteet uutetaan laboratoriossa liuottimella ja 1,3-butadieenin pitoisuus määritetään kaasukromatografilla ja liekki-ionisaatiodetektorilla. Kalibrointiaineena käytetään kaupallista varmennettua kalibrointiliuosta. Menetelmän määritysraja on n. 0,01 mg/m3 8 tunnin näytteenkeräykselle. Pitoisuus alittaa selvästi 1,3-butadieenin 8 tunnin HTP-arvon (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) 2,2 mg/m3.

Lisätiedot

Tiina Rantio, puh. 030 474 2231

Huom! Tilauksesta sovitaan laboratorion kanssa ennen näytteiden lähettämistä.