Endotoksiinit   ovat   bakteerien   rakenneosia,   jotka   luokitellaan   biologisiin   altisteisiin.   Ne vapautuvat ympäristöön bakteerien levitessä ilmaan,  esimerkiksi  pölyn tai  roiskeiden mukana. Samoin niitä vapautuu, kun bakteereita tapetaan biosideillä, UV-valolla, otsonilla jne. Työympäristöissä, joissa epäillään esiintyvän korkeita bakteeripitoisuuksia, on aiheellista kerätä endotoksiininäytteitä.    Altistuminen    endotoksiineille    tapahtuu    pääasiassa    hengitysteitse.

Endotoksiinien on todettu aiheuttavan mm. kroonista bronkiittia ja orgaanisen pölyn aiheuttamaa kuumeoireilua (ODTS) sekä heikentävän keuhkojen toimintakykyä. Suomessa    ei     ole    toistaiseksi    virallista    HTP-arvoa    ilman    endotoksiinipitoisuuksille. Terveysperusteiseksi, ilman endotoksiinipitoisuuden 8-tunnin raja-arvoksi on ehdotettu 90 EU/m3 (EU  =  endotoxin  unit  eli  endotoksiiniyksikkö).  Kyseisen  endotoksiinipitoisuuden  ylittyessä työntekijöille saattaa aiheutua hetkellisiä tai pitkäaikaisia terveyshaittoja.

Työterveyslaitoksella   analysoidaan   endotoksiineja   ilma-,   neste-   ja   materiaalinäytteistä

Ilmanäytteet  otetaan  IOM-keräimillä  käyttäen  kalibroituja  pumppuja  (tilavuusvirta  2  l/min). Näytteenoton   jälkeen   suodattimet   siirretään   steriileillä   pinseteillä   näytepulloon   ennen lähettämistä. Ilmanäytteisiin otetaan myös kenttänolla, joka käsitellään samoin kuin varsinaiset näytteet, mutta suodattimen läpi ei imetä ilmaa. Jokainen mittaaja ottaa oman kenttänollansa. Kenttänollia ei laskuteta asiakkaalta. Neste- ja materiaalinäytteet otetaan suoraan steriileihin astioihin.

Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi.

Näytteiden lähetys

Näytteet lähetetään   laboratorioon   näytteenottopäivänä   tai   viimeistään   seuraavana päivänä.  Perjantaita  ei  suositella  näytteenottopäiväksi,  koska  näytteiden  säilyminen  viikonlopun  yli  on epävarmaa.

Laboratorion osoite:

Postiosoite:
Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
70032 TYÖTERVEYSLAITOS

Käyntiosoite:
Työterveyslaitos
Tutkimuskeskus Neulanen
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO

Näytteenottovälineiden tilaus (viimeistään viikkoa ennen näytteenottoa)

puh. 040 588 3451
mikrobilabra@ttl.fi
Ilmoita näytteenottopäivä tilauksessasi näytteenottovälineiden lähettämistä varten.

Lisätietoja

johtaja Sirpa Pennanen, puh. 030 474 7234
asiantuntija Pirkko Ilkka, puh. 030 474 7002
sähköpostitse: etunimi.sukunimi@ttl.fi