Asbestipurkutöissä hengityksensuojainten tiiviystesti on lakisääteinen, ja se on tehtävä kerran vuodessa.

Myös muissa töissä, joissa hengityksensuojainta on riskinarvioinnin perusteella käytettävä, tiiviys on testattava. Tiiviystestejä voidaan tehdä kaiken tyyppisille tiivistyville hengityksensuojaimille puolinaamareista kokonaamareihin.

Henkilökohtaisen tiiviystestauksen tarkoituksena on varmistaa hengityksensuojaimen yksilöllinen sopivuus käyttäjänsä kasvoille. Väärän kokoisen, mallisen tai tyyppisen hengityksensuojaimen käyttö aiheuttaa suojaimen ohivuotoja ja siten työntekijän altistumista työympäristön epäpuhtauksille. Pahimmillaan se voi johtaa ammattitaudin syntymiseen.

Tiiviystesti selvittää, sopiiko kyseinen suojain käyttäjänsä kasvoille. Usein testaustilanne on myös opetustilanne, jolloin varmistetaan suojaimen oikea pukeminen ja käyttö. Sen lisäksi varmistetaan, että suojain on työtehtävään tarkoituksenmukainen ja toimiva. Testin tulokset ja toimenpidesuositukset raportoidaan työntekijälle sekä työnantajalle.

Työterveyslaitoksessa tiiviystestejä tekevät koulutetut työhygienian ja suojainten asiantuntijat, jotka tuntevat työympäristöjen olosuhteet.

Tiiviystestejä voidaan toteuttaa toimipisteissämme tai yrityksen omissa tiloissa. Testaus ei vaadi erityistiloja, vaan se voidaan toteuttaa esimerkiksi toimistotiloissa.

Kysy lisää:

Heli Kähkönen, erikoistyöhygieenikko, puh. 030 474 6032, sähköposti heli.kahkonen@ttl.fi