Keuhkokudoksen ja bronkoalveolaarilavaationäytteen (bal) asbestianalyysit

Työterveyslaitos palvelee sairaaloita ja patologian ja oikeuslääketieteen yksiköitä asbestisairauksien diagnostiikassa. Asbestin aiheuttamia sairauksia voivat olla keuhkosyöpä, pleuran tai peritoneumin pahanlaatuiset kasvaimet, keuhkofibroosi ja hyvänlaatuiset pleuramuutokset. Näiden sairauksien diagnosointi ja etiologian selvittäminen on potilaan ja hänen omaistensa kannalta tärkeää paitsi oikean hoidon vuoksi, myös siksi, että ammattitautidiagnoosi voi johtaa taloudelliseen korvaukseen. Asbestisairauksien tai sellaisiksi epäiltyjen tapausten etiologian selvittämiseksi Työterveyslaitokselle voi lähettää näytteitä asbestianalyysia varten.

1 . keuhkokudosnäytteen asbestianalyysi

Leikkauksen tai ruumiinavauksen yhteydessä otetun keuhkokudosnäytteen asbestikuitupitoisuuden perusteella voidaan melko luotettavasti arvioida elinikäisen asbestialtistumisen voimakkuutta. Leikkaustoimenpiteitä ei kuitenkaan ole syytä tehdä pelkästään asbestialtistumisen arviointia varten.

Näyte: Keuhkokudosnäytteen tulisi edustaa normaalia keuhkokudosta (ei tuumori- tai arpikudosta, eikä esim. pleuraa). Ensisijainen näytteenottokohta on vasen ylälohko, mutta esim. keuhkosyöpäleikkauksen yhteydessä näyte voidaan ottaa poistettavasta lohkosta, kunhan se edustaa normaalia keuhkokudosta.
Näytteen koon tulisi olla vähintään n. 2 cm³ ja se voidaan lähettää 10 % formaliinissa. Mikäli käytettävissä on vain arkistomateriaalia, asbestimääritys voidaan tehdä parafiiniin petatusta keuhkokudoksesta.

Lähete: Työterveyslaitoksen lähetekaavaketta tai vapaamuotoista lähetettä voi käyttää.
Työterveyslaitoksen lähetekaavake (PDF)

Lähetteestä tulisi ilmetä potilaan henkilötietojen lisäksi:

  1. Näytteen laatu ja näytteenottopaikka.
  2. Taudinkuvan pääpiirteet ja diagnoosi tai diagnoosiepäily. Tieto siitä, onko potilaalla todettu asbestin aiheuttamaksi sopivaa keuhkofibroosia (asbestoosi) tai pleuramuutoksia.
  3. Potilaan työhistoria ja altistumisanamneesi mahdollisimman tarkasti, esim. valokopio
    työhistoriahaastattelun tiedoista, jos sellaisia on käytettävissä.

Menetelmä: Keuhkonäytteen hajoitus tuhkauttamalla ja asbestikuitujen laskeminen ja tunnistaminen elektronimikroskopian ja röngenmikroanalyysin avulla.

Vastaus: Tuloksena ilmoitetaan asbestikuitujen lukumäärä/gramma kuivaa keuhkokudosta.
Vastauksessa ilmoitetaan lisäksi asbestikuitujen laatu, viittaako tulos työperäiseen asbestialtistumiseen, ja onko asbestialtistumisella todennäköisesti etiologista yhteyttä potilaan tautiin.

2. bronkoalveolaarilavaationäytteen (bal) asbestianalyysi

BAL-näytteen asbestikappaleiden (asbestos body) pitoisuutta voidaan käyttää asbestialtistumisen osoittamiseen.

Näyte: Sekoitetusta BAL-näytteestä erotetaan 10-20 ml näytettä, johon lisätään sama määrä (10-20 ml) absoluuttista etanolia. Potilaan henkilötietojen lisäksi näyteputkeen tulisi merkitä toimenpiteen huuhteluneste-saalis -suhde näytteen edustavuuden arvioimiseksi ja BAL-nesteen määrä (ml) näyteputkessa.

Lähete: Työterveyslaitoksen lähetekaavaketta tai vapaamuotoista lähetettä voi käyttää.

Lähetteestä tulisi ilmetä potilaan henkilötietojen lisäksi:

  1. Näytteen laatu ja näytteenottopaikka.
  2. Taudinkuvan pääpiirteet ja diagnoosi tai diagnoosiepäily. Tieto siitä, onko potilaalla todettu asbestin aiheuttamaksi sopivaa keuhkofibroosia (asbestoosi) tai pleuramuutoksia.
  3. Potilaan työhistoria ja altistumisanamneesi mahdollisimman tarkasti, esim.
    valokopio työhistoriahaastattelun tiedoista, jos sellaisia on käytettävissä.

Menetelmä: Asbestikappaleiden (asbestos body) lukumäärän laskeminen valomikroskooppisesti 1-2:sta rautavärjätystä Millipore-preparaatista, jotka on valmistettu 10 ml:sta näytettä.

Vastaus: Tuloksena ilmoitetaan asbestikappaleiden lukumäärä/ml BAL-näytettä.
Vastauksessa ilmoitetaan lisäksi, viittaako tulos työperäiseen asbestialtistumiseen ja, mikäli sitä voidaan arvioida, onko asbestialtistumisella todennäköisesti etiologista yhteyttä potilaan tautiin.

Näytteiden lähetysosoite:
Työterveyslaitos, Patologian laboratorio, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki

Tiedustelut:
Patologian laboratorio: 050 3558 8199
ylilääkäri Henrik Wolff: 046 851 2261
fax 030 474 2021
www.ttl.fi