Teollisten  mineraalikuitujen  esiintymistä  sisäympäristössä  arvioidaan  geeliteippinäytteiden  avulla. Geeliteippi kerää  petrimaljan  kannelle  laskeutuneen  pölyn,  josta  voidaan  valomikroskooppia käyttäen  laskea  vähintään 3  mikrometrin  paksuiset  teolliset  mineraalikuidut.  Analyysin  tulos  ilmoitetaan kuitujen lukumääränä pinta-alaa kohden (kuitua/cm2).

Tällä  menetelmällä  saadaan  siis  selville  teollisten  mineraalikuitujen  kokonaismäärä tutkittavalla pinnalla,  mutta  ei  kuitutyyppiä  eli  sitä,  ovatko  kuidut  vuorivillaa,  lasivillaa  vai  lasikuitua.  Jos kuitujen  lähde  on  epäselvä,  voidaan  kuitutyypit  tutkia  erikseen  samasta  näytteenottopaikasta otetusta pyyhintäpölynäytteestä.

Huom!  Teippimenetelmä  ei  sovellu  asbestin,  homeitiöiden  tai muiden  hiukkasten  määrittämiseen,  vaan  niitä varten  on  omat  menetelmänsä.  Menetelmä  ei myöskään   sovellu   käytettäväksi   sellaisissa   ympäristöissä,   joissa käsitellään   tai   valmistetaan kuitutuotteita. Tällaisissa kohteissa suosittelemme ilmanäytteiden ottamista teippinäytteiden sijaan.

Geeliteippejä ja maljoja voi tilata sähköpostilla osoitteesta kemia@ttl.fi.

Näytteenkeräyspaikka ja -strategia

Näytteenkeräyspaikan   tulee   olla   sellainen,   jossa   huoneilman   pöly   voi   vapaasti   laskeutua näytteenkeräykseen käytettävälle petrimaljan kannelle kahden viikon ajan. Työpöydällä hyvä paikka voi   olla esimerkiksi   tietokoneen   näytön   takana,   koska   se   on   harvoin   muussa   käytössä. Näytteenkeräyskohtaan ei saa osua voimakkaita ilmavirtauksia esim. tuloilmaelimestä. Näytettä ei tule kerätä ikkunalaudalta tai hyllyvälistä.

Näytteenottomenetelmä

Säilytä geeliteipit jääkaapissa ennen näytteenottoa.

1)  Avaa petrimalja ja aseta sen kansi sisäpinta ylöspäin näytteenkeräyspaikkaan kahdeksi viikoksi. Laita tarvittaessa kannen viereen lappu, johon on kirjoitettu, että kyseessä on näytteenkeräys eikä kanteen saa koskea. Säilytä maljan pohja näytteenkeräyksen ajan jossain pölyttömässä paikassa, esim. Minigrip-pussissa.

2)  Kun näyte on kerääntynyt kaksi viikkoa, irrota juuri ennen näytteenottoa geeliteipistä pinnan peittävä suojakalvo. Varo koskemasta geelipintaa. Heitä suojakalvo roskiin, sitä ei kiinnitetä näytteenoton jälkeen takaisin teippiin.

3)  Aseta geeliteippi petrimaljan kannen sisäpinnalle siten, että geelipinta (se, jolta suojakalvo on poistettu) on pintaa vasten. Paina teippi maljan pintaan kiinni tasaisella voimalla siten, että teipin geelipinta kiinnittyy kunnolla maljan pintaan.

Huom! Mikäli petrimaljaa ei ole käytetty laskeuma-alustana, vaan näytteet on otettu esim. tuloilmakanavasta, älä paina geeliteipin pintaa kiinni petrimaljaan, vaan kiinnitä se geelipinta ylöspäin maljan pohjalle. Kiinnittäminen tehdään teipin valkoisista reunoista tavallisella teipillä, siten että teippi ei osu geelipintaan.

4)  Sulje petrimalja yhdistämällä kansi ja pohja sekä varmista kannen kiinnipysyminen teipillä. Numeroi malja.

5)  Täytä tilauskaavake ja lähetä/tuo se yhdessä näytteiden kanssa Työterveyslaitoksen toimipisteeseen. Jos lähetät näytteet postissa, pakkaa ne pehmustettuun kirjekuoreen tai pahvilaatikkoon, sillä petrimaljat särkyvät helposti. Lisätietoja näytteenottomenetelmästä

Helsinki: Kanlaya Le, puh. 030 474 2510
Kuopio: Juhani Piirainen, puh. 030 474 6113

Menetelmä perustuu Tekesin Fine-ohjelman tutkimushankkeeseen ‘Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt. Altistuminen, mittaaminen ja tuotetestaus’.