Menetelmällä määritetään alveolijakeisen pölyn kvartsia (kiteistä piidioksidia) SiO2 kvantitatiivisesti IR-spektrometrisesti (FTIR) tai röntgendiffraktiolla (XRD) soveltaen ohjeita ISO 19087 (FTIR) tai ISO 16258-2 (XRD). Tulokset ilmoitetaan yksikössä milligrammaa kuutiometriä kohden (mg/m³). Menetelmien määritysrajat ovat 2 µg/näyte (FTIR) ja 5 µg/näyte (XRD) SiO2:na mitattuna.

Näytteenotto

Alveolijakeisen pölyn kerääminen tulee tehdä standardin EN-481 mukaan. Keräysmenetelmän tulee noudattaa standardissa määriteltyä alveolijakeisen pölyn sopimuskäyrää, jossa keräystehokkuus aerodynaamiselta halkaisijaltaan 4,0 µm:n hiukkasilla on 50 %.

Kvartsinäyte suositellaan kerättäväksi vakiovirtauspumpulla pohjalevyllä ja suodattimella varustetulla kolmiosaisella ns. Millipore keräimellä (Ø 25mm), johon on asetettu alveolijakeen erotteleva GS-3 -sykloni keräimeen sopivalla adapterilla (Kuva 1). Keräimenä voi käyttää myös ns. IOM-vaahtokeräintä.

Kuva 1. Näytteenottovälineistö ja sen kiinnitys työntekijään

Näytteenottopumppu tulee kalibroida tilavuusvirralle 2,75 l/min käytettäessä GS-3 –syklonia ja 2,0 l/min käytettäessä IOM-vaahtokeräintä). Kvartsin HTP-arvo on 0,05 mg/m3. Suositeltava määritysraja ilmapitoisuudelle on 10 % HTP-arvosta (0,005 mg/m3). Tämä saavutetaan syklonilla 2,5 h (FTIR) tai 6 h (XRD) näytteenkeräysajalla. Käytettäessä IOM-vaahtokeräintä miniminäytteenottoajat ovat vastaavasti 3,5 h (FTIR) tai 8 h (XRD).

Kokoa syklonikeräin seuraavan ohjeen mukaisesti:

  • Milliporen näytekeräin on varustettuna näytenumerolla, suodattimella ja tukilevyllä.
  • Aukaise kolmiosaisen Millipore-keräimen kansi ja liitä sykloni siihen.
  • Liitä näytteenpidikkeen letku Millipore-keräimen pohjaosaan ja toinen pää pumppuun (kuva 1).
  • Käynnistä pumppu, merkitse tilauskaavakkeeseen näytteenoton aloitusaika.
  • Näytteenoton loputtua, pysäytä pumppu ja merkitse lopetusaika tilauskaavakkeeseen
  • Irroita letku näytekeräimestä ja näytekeräin pidikkeestä sekä Millipore-kasetti syklonista varovasti. Älä käännä syklonia, ettei suodattimelle varise ylimääräistä pölyä. Sykloni voi tarttua tiukasti kiinni suodatinkasettiin – varo, ettei suodatin putoa.
  • Aseta suodatinkasetin kansi kiinni ja sulje ilma-aukot “napeilla”.
  • Jos syklonia ei ole tilattu laboratoriosta, se tulee puhdistaa näytteenkeräyksen jälkeen miedolla saippuavedellä. Syklonin “hattu” on puhdistettava erikseen. Kuivaa sykloni. Pyyhi lopuksi kaikki osat isopropyylialkoholilla ennen seuraavaa käyttöä.

Näytteenottovälineiden tilaus
puh. 030 474 2964
kemia@ttl.fi

Yhteyshenkilö
Tapani Tuomi, puh. 030 474 2926, tapani.tuomi@ttl.fi