Menetelmällä määritetään alveolijakeisen pölyn kvartsia (kiteistä piidioksidia) SiO2 kvantitatiivisesti röntgendiffraktiolla soveltaen ohjetta ISO 16258-2 (Workplace air – Respirable crystalline silica by X-ray diffraction. Part 2: Method by indirect analysis).Tulokset ilmoitetaan yksikössä milligrammaa kuutiometriä kohden (mg/m³). Menetelmän määritysraja on 5 µg/näyte SiO2:na mitattuna.

Näytteenotto                                                                                                 

Alveolijakeisen pölyn kerääminen tulee tehdä standardin EN-481 mukaan. Keräysmenetelmän tulee noudattaa standardissa määriteltyä alveolijakeisen pölyn sopimuskäyrää, jossa keräystehokkuus aerodynaamiselta halkaisijaltaan 4,0 µm:n hiukkasilla on 50 %.

Kvartsinäyte kerätään vakiovirtauspumpulla pohjalevyllä ja suodattimella varustetulle kolmiosaisella ns. Millipore keräimellä, johon on asetettu alveolijakeen erotteleva GS-3 –sykloni (ks. Kuva 1).

Kuva 1. Näytteenottovälineistö ja sen kiinnitys työntekijään

Näytteenottopumppu tulee kalibroida tilavuusvirralle 2,75 l/min käytettäessä GS-3 –syklonia. Kvartsin HTP-arvo on 0,05 mg/m3. Suositeltava määritysraja ilmapitoisuudelle on 10 % HTP-arvosta (0,005 mg/m3). Tämä saavutetaan 6 h näytteenkeräysajalla.

Kokoa näytekeräin seuraavan ohjeen mukaisesti:

  • Milliporen näytekeräin on varustettuna näytenumerolla, suodattimella ja tukilevyllä.
  • Aukaise kolmiosaisen Millipore-keräimen kansi ja liitä sykloni siihen.
  • Liitä näytteenpidikkeen letku Millipore-keräimen pohjaosaan ja toinen pää pumppuun.
  • Käynnistä pumppu, merkitse tilauskaavakkeeseen näytteenoton aloitusaika.
  • Näytteenoton loputtua, pysäytä pumppu ja merkitse lopetusaika tilauskaavakkeeseen.
  • Irrota letku näytekeräimestä ja näytekeräin pidikkeestä sekä Millipore-kasetti syklonista varovasti. Ä käännä syklonia, ettei suodattimelle varise ylimääräistä pölyä. Sykloni voi tarttua tiukasti kiinni suodatinkasettiin. On oltava varovainen ettei suodatin putoa.
  • Aseta suodatinkasetin kansi kiinni ja sulje ilma-aukot ”napeilla”.
  • Jos syklonia ei ole tilattu laboratoriosta, se tulee puhdistaa näytteenkeräyksen jälkeen miedolla saippuavedellä. Syklonin ”hattu” on puhdistettava erikseen. Kuivaa sykloni. Pyyhi lopuksi kaikki osat isopropyylialkoholilla ennen seuraavaa käyttöä.

Näytteenottovälineiden tilaus
puh. 030 474 2964
kemia@ttl.fi

Yhteyshenkilö
Tapani Tuomi, puh. 030 474 2926, tapani.tuomi@ttl.fi