Näytteenkeräys adsorbenttiputkeen

  • haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) pidättyvät aktiivihiileen tai vastaavaan adsorbenttiin
  • tilavuusvirtaus 0,1-0,2 l/min (pienet pitoisuudet –>1 l/min)
  • ilmamäärä 1 -12 l (pienet pitoisuudet –>100 l)
  • määritysraja vaihtelee yhdisteittäin, 2 l näytteellä 0,1-5 mg/m³

Näytteen keräys

1.   Merkitse näytteen tunnus adsorbenttiputkeen
2.   Katkaise putken molemmat päät (noin 2 mm reikä)
3.   A)  Kiinnitä putki pumpun letkuun (nuoli pumppuun päin)
3.   B)  Jos otat näytettä esim. kanavasta, kiinnitä inertti letku myös hiiliputken toiseen päähän  ja vie sen vapaa pää kanavaan
4.   Merkitse mittauspöytäkirjaan keräyksen aloitusaika, pumpun lukema ennen keräystä ja näytteen tunnus
5.   Kun kaikki on valmista, käynnistä pumppu
6.   Kun keräys on valmis, pysäytä pumppu, merkitse keräyksen päättymisaika ja pumpun lukema pöytäkirjaan
7.   Irroita adsorbenttiputki ja kiinnitä tulpat putken molempiin päihin
8.   Täytä analyysitilauslomake, ja toimita näytteeet laboratorioon.

  • Jos pumppu on lähetetty akku ladattuna, se toimii useita tunteja (max 10 h)
  • Jos laturi on mukana, lataa akkua yön yli (kylmässä pumpun toiminta-aika lyhenee!)
  • Pumppu sietää noin 1 kPa (~100 mm H2O) ali- tai ylipainetta! Paine-eron ja lämpötilan selvittäminen tärkeää, jos mitataan kanavista/putkistoista

Yhteystiedot

asiantuntija Sirpa Hyttinen, puh. 030 474 2870, sirpa.hyttinen@ttl.fi
vanhempi asiantuntija Tiina Rantio, puh. 030 474 2231, tiina.rantio@ttl.fi