Jos halutaan selvittää, onko rakennusmateriaali syynä sisäilmaongelmiin, siitä voidaan tutkia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC), formaldehydin, muiden aldehydien tai ammoniakin emissioita mikrokammiolaitetta hyödyntävällä kokonaisemissiomenetelmällä. Kokonaisemissio- eli ns. bulk-määritys kertoo kyseisen materiaalin kokonaisemissiot yksikössä µg/m3g. Kokonaisemissiotulos auttaa esimerkiksi selvittämään sisäilmassa havaittujen yhdisteiden päästölähteen, mutta analyysitulosta ei voi käyttää sisäilmapitoisuuksien (µg/m3) tai pintaemissiopitoisuuksien (mg/m2h) arviointiin. Samasta materiaalinäytteestä voidaan analysoida sekä VOC-, formaldehydi-, aldehydi- että ammoniakkiemissiot.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), formaldehydi ja muut aldehydit sekä ammoniakki

Materiaalinäytteitä tulee käsitellä puhtain, rasvattomin käsin tai käsineet kädessä. Myös likaisten työvälineiden käyttöä tulee välttää näytteenotossa.

  1. Valitse analyysiä varten tutkimaasi ongelmaa mahdollisimman hyvin edustava materiaalinäyte. Pyri ottamaan näytepalaan mukaan vain sitä materiaalia, jota haluat tutkittavan (esim. halutessasi analyysin muovimatosta, pyri välttämään liimaa ja tasoitetta näytepalassa).
  2. Ota puhtain välinein näyte, joka on kooltaan vähintään 10 x 10 cm tai 2 rkl. Formaldehydi- ja aldehydianalyysia varten voi leikata lastu- tai kipsilevystä myös valmiiksi kiekon, jonka halkaisija on 20 – 25 mm.
  3. Pakkaa, dokumentoi ja lähetä näyte tämän ohjeen kohdan Näytteiden pakkaus ja lähetys mukaisesti.

Jos tarvitset lisätietoja analyysistä tai esimerkiksi apua sopivan näytemäärän määrittämisessä, autamme mielellämme:

VOC:
Hanna Hovi, 030 474 2950, hanna.hovi@ttl.fi
Susanna Mansikkaviita, 030 474 2464, susanna.mansikkaviita@ttl.fi

Formaldehydi ja muut aldehydit:
Urve Jakobson, 030 474 2891, urve.jakobson@ttl.fi

Ammoniakki:
Timo Laaja, 030 474 2956, timo.laaja@ttl.fi
Katri Leino, 030 474 2618, katri.leino@ttl.fi

Näytteiden pakkaus ja lähetys

  1. Pakkaa näyte viivytyksittä ilmatiiviisti päästöttömiin materiaaleihin, esimerkiksi ensin alumiinifolioon ja sen jälkeen minigrip-pussiin. Samaan näytepussiin tai -kääreeseen ei saa pakata useampia näytteitä. Näytepussit tulee merkitä selvästi ja vastaavat tiedot tulee kirjata näytteenottolomakkeeseen.
  2. Toimita näyte laboratorioon niin pian kuin mahdollista näytteenkeräyksen jälkeen:

Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
PL 40
00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, 00250 HELSINKI, aulapalvelumme on avoinna arkisin klo 8.15–16.00.