Yhteydenotot

Biomonitorointi
puh. 030 474 2861, klo 9-15.00
s-posti: biomonitorointi@ttl.fi

Mikrobiologia
puh. 030 474 2262, klo 9-15.00
s-posti: mikrobilabra@ttl.fi

Kemia ja pölyt
puh. 030 474 2964, klo 9-15.00
s-posti: kemia@ttl.fi

Analyysien aikataulut

Laboratorio on auki koko kesän.
Lomista johtuen toimitusajat voivat olla tavanomaista pidemmät.
Jos suunnittelet näytteenottoa,  varmista näytteiden säilyvyys alla olevasta listasta.

Poikkeavat analyysiajat:

Aldehydit

Analyysit normaalisti 13.7. saakka; seuraavat analyysit 24.8. alkaen.
Näytteitä otetaan vastaan koko kesän.
Näytteen säilyvyys 30 päivää.

Amiinit ja alkanoliamiinit
Analyysit normaalisti 24.6 saakka; seuraavat analyysit 2.8. alkaen.
Näytteen säilyvyys desorboituna 30 päivää.

Anestesiakaasut
Analyysit normaalisti 14.7. saakka; seuraavat analyysit 2.8. alkaen.
Näytteen säilyvyydeksi varmistettu 15 päivää.

Asbesti materiaali- ja ilmanäytteistä
Analyysivalmius Helsingissä koko kesän.
Kaivannaisteollisuuden asbesti-ilmanäytteet tavanomaista pidemmällä toimitusajalla 13.7. saakka; seuraavat analyysit 2.8. alkaen normaalin toimitusajan mukaisesti.

Biopölyvasta-aineet
Analyysit normaalisti 24.6. saakka; seuraavat analyysit 9.8. alkaen.

Fenolit ja kresolit
Analyysit normaalisti 13.7. saakka; seuraavat analyysit 24.8. alkaen.
Näytteen säilyvyys 15 päivää.

Endotoksiinit
Analyysit normaalisti 30.6. saakka; seuraavat analyysit 2.8. alkaen.
Näytteitä otetaan vastaan koko kesän.

Ionikromatografiset analyysit
Ammoniakki, hapot ja emäkset, rikkidioksidi sekä typen oksidit: analyysivalmius koko kesän.
Kloori ja klooridioksidi: analyysit normaalisti 19.6. saakka; seuraavat analyysit 6.8. alkaen.

Isosyanaatit
Analyysit normaalisti 24.6 saakka; seuraavat analyysit 2.8. alkaen.
Näytteen säilyvyys 30 päivää.

Kvartsi alveolijakeesta
Analyysit normaalisti 24.6. saakka; seuraavat analyysit 2.8. alkaen.

Liuotinaineet
Analyysit normaalisti 14.7. saakka; seuraavat analyysit 2.8. alkaen.
Näytteen säilyvyydeksi varmistettu 15 päivää.

Metallimääritykset
Analyysivalmius koko kesän.
Elohopeanäytteet eivät säily (analysoitava viimeistään seuraavana päivänä keräyksen jälkeen).
28.6.-2.7. ja 16.7.-25.7. ei tehdä analyysejä.

Pelkistyneet rikkiyhdisteet
Sopimuksen mukaan.
Näytteet eivät säily (analysoitava keräyspäivänä).

Pölypunnitukset
Analyysivalmius koko kesän.
Jos suunnittelet mittauksia heinäkuulle, tilaathan esipunnitut suodattimet jo hyvissä ajoin kesäkuussa.

Typpioksiduuli
Analyysit normaalisti 22.7. saakka; seuraavat analyysit 19.8.

VOC, työhygieeniset näytteet
2.7 – 30.7. vastaanotetuille näytteille toimitusaika saattaa olla normaalia pidempi.

Öljysumu
Analyysit normaalisti 24.6. saakka; seuraavat analyysit 9.8. alkaen.