Ilmanäyte kerätään pumpun avulla reagenssilla käsiteltyyn adsorptioputkeen joko työntekijän hengitysvyöhykkeeltä tai kiinteästä mittauspisteestä.

 • tilavuusvirtaus 1,0 l/min
 • keräysaika 15 min – 4 h työvaiheen keston mukaan

Näytteen keräysperetikkahappo ja vetyperoksidi - näytteenotto

 1. katkaise putken molemmat päät
 2. kiinnitä putki pumpun letkuun (putkessa oleva nuoli pumppuun päin)
 3. poista suodatinkeräimen tulpat ja liitä se adsorbenttiputkeen pienellä letkulla
 4. A. ripusta pumppu ja putki näytteenkeräysstatiiviin (keräys 1,5 m korkeudelta)
  B. tai työntekijälle: putki hakaneulalla kiinni hengitysvyöhykkeelle, pumppu vyötärölle
 5. merkitse mittauspöytäkirjaan mittauskohde, aloitusaika, näyteputken ja pumpun tunnus
 6. käynnistä pumppu
 7. tarkkaile mittauksen aikana, että pumppu toimii
 8. kun keräys on päättynyt pysäytä pumppu, merkitse keräyksen päättymisaika pöytäkirjaan
 9. irrota suodatinkeräin, sulje tulpilla ja laita foliopussiin (näyte suojataan valolta)
 10. irrota adsorbenttiputki ja kiinnitä tulpat putken molempiin päihin
 11. täytä analyysitilauslomake ja toimita näytteet laboratorioon
 12. vetyperoksidinäyte lähetetään kylmälähetyksenä

Pumppu lähetetään akku ladattuna, se toimii useita tunteja (max 10h).
HUOM! kylmässä pumpun toiminta-aika lyhenee.

Lisätietoja

kemisti Urve Jakobson
puh. 030 474 2891, urve.jakobson@ttl.fi

Työympäristölaboratoriot
puh. 030 474 2964, kemia@ttl.fi

Analysoivan laboratorion osoite

Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
PL 40
00032 TYÖTERVEYSLAITOS