Yleistä

Peretikkahappoa käytetään desinfiointiin ja sterilointiin elintarviketeollisuudessa ja terveydenhuollossa. Lisäksi sitä käytetään selluloosa- ja tekstiiliteollisuudessa ja pesuloissa valkaisuun sekä muovien valmistuksessa. Peretikkahappo on pistävän hajuinen neste, joka luokitellaan voimakkaasti syövyttäväksi, hengityksen, ihon ja ruuansulatuksen kautta haitalliseksi sekä syttyväksi aineeksi. Sen on todettu aiheuttavan työntekijöillä silmien ja hengitysteiden limakalvojen ärsytystä ja etuhampaiden ienvaurioita jo noin 1 mg/m3 pitoisuuksissa.

Työntekijöiden altistuminen peretikkahapolle voidaan selvittää joko Työterveyslaitoksen toimesta (www.ttl.fi/kemia) tai tilaamalla näytteenottovälineet analysoivasta laboratoriosta.

Näytteenotto

Ilmanäyte kerätään pumpun avulla reagenssilla käsiteltyyn adsorptioputkeen joko työntekijän hengitysvyöhykkeeltä tai kiinteästä mittauspisteestä. Näytteenkeräysnopeudeksi suositellaan 1,0 l/min ja näytteenkeräysajaksi 15 min – 4 h työvaiheen keston mukaan. Linkki näytteenotto-ohjeeseen

Analyysi

Näytteenkeräys- ja analyysimenetelmä perustuu peretikkahapon voimakkaaseen hapetuskykyyn. Muodostunut hapettumistuote määritetään nestekromatografisesti.

Menetelmän määritysraja on noin 0,2 µg peretikkahappoa/näyte. Se vastaa pitoisuutta, joka on noin 10% HTP15min-arvosta ja noin 2% HTP8h-arvosta.

Tulosten tulkinta

Tuloksia verrataan haitalliseksi tunnettuihin pitoisuuksiin (HTP-arvot): 0,6 mg/m3 (8 tunnin altistuminen) ja 1,5 mg/m3 (15 minuutin altistuminen).

Lisätietoja
Urve Jakobson, kemisti, puh. 030 474 2891
Työympäristölaboratoriot, puh. 030 474 2964

Yhteystiedot
Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, Helsinki
Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi/kemia, kemia@ttl.fi