S-fenyylimerkaptuurihappo (U-SPMA) -analyysi käyttöön syyskuussa 2018

Työterveyslaitos ottaa käyttöön uuden menetelmän bentseenialtistuksen biomonitorointiin syyskuun 2018 alusta lähtien. Uusi menetelmä korvaa virtsan mukonihappoanalyysin ja siinä analysoidaan työntekijöiden virtsanäytteistä S-fenyylimerkaptuurihappoa (SPMA), joka on bentseenille spesifinen aineenvaihduntatuote. Herkempi U-SPMA-analyysi mahdollistaa alemman altistustason biomonitoroinnin kuin mukonihappoanalyysi, eikä siinä ole samoja virhelähteitä väärille positiivisille analyysituloksille kuin mukonihappoanalyysissä.

Altistumattomien työntekijöiden viiteraja virtsan SPMA-pitoisuudelle on 0.5 µg/g kreatiniinia ja sitovaa ilmaraja-arvoa (1 ppm) vastaava toimenpideraja on 45 µg/g kreatiniinia. Työterveyslaitos kuitenkin suosittelee, että työpaikoilla kontrolloitaisiin altistumiset siten, että työntekijöiden virtsan SPMA-pitoisuudet pysyisivät alle 5 ug/g kreatiniinia ja tavoitetasona voisi pitää tasoa 2 ug/g kreatiniinia, joka vastaa EU:n kemikaaliviraston riskinarviointikomitean (RAC) maaliskuussa 2018 julkaistua suositusta terveysperustaiseksi bentseenin ilmaraja-arvoksi (0.05 ppm).

U-SPMA-analyysi tehdään samalla tavalla kerätyistä virtsanäytteistä kuin mukonihappoanalyysi.

Tutustu analyysiohjeeseen.

Lisätietoja

Suzana Abenet, tuotepäällikkö
suzana.abenet@ttl.fi, puh. 030 474 2195

Olli Laine, vanhempi asiantuntija
olli.laine@ttl.fi, puh. 030 474 2640