Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 545/2015 (18 §) mukaan asunnon ja muun oleskelutilan sisäilmassa ei saa toistuvasti esiintyä aistinvaraisesti tunnistettavaa tupakansavua, joka on kulkeutunut asuntoon tai muuhun oleskelutilaan ulkoa tai muualta rakennuksesta. Sisäilman tupakansavu ei saa ylittää nikotiinipitoisuutena mitattuna 0,05 μg/m³. Savun kulkeutuminen sisäilmaan voidaan selvittää savun aistinvaraisen havainnon ja nikotiinipitoisuuden mittauksen lisäksi merkkiainetutkimuksella.

Näytteenotto

Tupakansavua kerätään ilmasta kaupallisella ilman pumppua toimivalla passiivikeräimellä (3M, OVM 3500). Keräin voidaan ripustaa joko henkilön hengitysvyöhykkeelle (esim. kaulukseen) tai kiinteään mittauspisteeseen huonetilaan.

Tupakointitilasta näytettä kerätään esimerkiksi 8 tuntia.  Sisäilmassa, kuten tupakansavun kulkeutuessa ajoittain savuttomiin tiloihin, pitoisuudet ovat yleensä pieniä. Tällöin näytettä on hyvä kerätä useamman vuorokauden ajalta, esimerkiksi 7 vrk.

Mittausjakson jälkeen keräin toimitetaan Työterveyslaitoksen laboratorioon, jossa siitä määritetään 3-etenyylipyridiinin (3-EP) pitoisuus. 3-EP on tupakansavulle spesifinen nikotiinin pyrolyysituote. Määritysraja viikon mittausjaksolle on noin 0,002 µg/m³.

3-EP:lle ei ole asetettu raja-arvoa, mutta sen mittaustuloksesta voidaan nikotiinipitoisuus arvioida kertomalla 3-EP:n pitoisuus neljällä.

Keräinten tilaaminen ja näytteiden toimittaminen

Keräimet tilataan Työterveyslaitoksesta. Näytteenoton jälkeen keräimet toimitetaan alla esitettyyn osoitteeseen. Näytteiden mukana toimitetaan tilauslomake, johon kirjataan näytetiedot: keräimen numero, mittauksen aloitus- ja lopetusaika (pvm, klo), mittauskohde sekä tilaajan tiedot ja laskutusosoite.

Viitteet

Kuusimäki L, Peltonen K, Vainiotalo S (2006) A modified method for diffusive monitoring of 3-ethenylpyridine as a specific marker of environmental tobacco smoke.  Atmos. Environ. 40: 2882 – 2892

STM (2015) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyydestä 545/2015.

Lisätietoja

Evgeny Parshintsev p. 030 4742198
Työterveyslaitos
Työympäristölaboratoriot
PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41 b, Helsinki