29.5.2019

Tiedote 29/2019

MRSA (metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus) -tartunta voi tapahtua ihmisten ja eläinten välillä kosketuksesta sekä pintojen, vaatteiden, jalkineiden tai ilman välityksellä. MRSA säilyy pitkään elossa pölyssä ja sikaloissa leijuu usein runsaasti pölyä ilmassa. Kaikkien tuotanto-sikoja käsittelevien ja sikaloissa vierailevien on suojauduttava.

Koiria ja muita kotieläimiä ei saa päästää tuotantoeläintiloihin. Sikalassa ne voivat saada MRSA-tartunnan ja tuoda bakteerin mukanaan kotiin.

Kypsennetyn lihan käsitteleminen ja syöminen on turvallista. Käsien ja työvälineiden pesu on tärkeää aina raa’an lihan käsittelyn jälkeen.

Suojautumisen perusasiat ja ohjeet suojainten käyttöön löytyvät Työterveyslaitoksen ohjeesta (malliratkaisu)

Tiivistelmä ohjeista

  1. Valitse työmenetelmät, jotka nostavat mahdollisimman vähän pölyä ilmaan. Käytä hengityksensuojainta.
  2. Pese kädet vedellä ja saippualla ja kuivaa kertakäyttöpyyhkeeseen ainakin ennen ruokailua ja ennen wc:seen menoa (myös jälkeen) sekä sikojen parissa työskentelyn päättyessä.
  3. Jos ihosi on rikki, peitä kohta vesitiiviisti ennen sikalaan menoa ja käytä kertakäyttökäsineitä.
  4.  Riisu korut ja rannekello ennen eläintiloihin menoa. Laita puhelin vesitiiviiseen pussiin tai käytä mieluummin vain eläintiloihin tarkoitettua puhelinta.
  5. Pue työvaatteet, päähine, turvajalkineet, hengityksensuojain ja suojakäsineet ennen eläintiloihin menoa. Riisu ne tiloista poistuessasi ja käy heti suihkussa, pese myös hiukset.
  6. Pese sikalassa käytetyt vaatteet mieluiten sikalarakennuksessa tai ainakin erillään muusta pyykistä.
  7. Käytä eläintiloissa tilakohtaisia, henkilökohtaisia jalkineita ja puhdista ne säännöllisesti.
  8. Käytä sikalassa käytettyjä työvälineitä vain siellä.
  9. Kun sinä tai perheenjäsenesi tarvitsette sairaanhoitoa, kertokaa, että sinä tai joku perheenjäsenistä työskentelette sikatilalla. Sairaalaan tullessa saatetaan selvittää, onko teillä MRSA-tartuntaa antibioottivalintoja varten sekä lisätartuntojen ehkäisemiseksi.

MRSA:n leviäminen vaikeuttaa antibioottihoitoa

MRSA ei aiheuta terveelle ihmiselle vakavaa sairautta, mutta jos MRSA pääsee yleistymään esimerkiksi sairaaloissa, antibioottihoito vaikeutuu. Jos MRSA-bakteeri pääsee haavaan tai rikkoutuneelle iholle, se voi aiheuttaa ihotulehduksen tai paiseen.

Toistaiseksi MRSA-infektioiden hoitoon löytyy antibiootti, mutta antibiootit eivät ole samoja, joita käytetään muiden stafylokokki-infektioiden hoitoon. Stafylokokin tai MRSA:n oireettomat kantajat eivät tarvitse hoitoa.

Lisätiedot:

vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä, Työterveyslaitos, puh. 046 851 4948, erja.makela[at]ttl.fi
vanhempi asiantuntija Sirpa Laitinen, Työterveyslaitos, puh. 046 851 1911, sirpa.laitinen[at]ttl.fi
kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä, Työterveyslaitos, puh. 040 753 2017, jukka.maittala[at]ttl.fi

Ohjeet suojautumiseen sikoja työkseen käsitteleville (Työterveyslaitoksen malliratkaisu)

Mikä on MRSA? (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)

Ruokaviraston Zoonoosikeskus