31.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelma tavoitteena on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa. THL:n koordinoima ohjelma julkistettiin 31. lokakuuta 2018 Ympäristöterveyspäivillä Tampereella.

Ohjelman aikana on tarkoitus muun muassa:

  • kehittää rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, ongelmatilanteiden hoitoa,
  • parantaa oireilevien ja sairastuneiden hoitopolkuja ja kuntoutusta sekä
  • selvittää sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä.

Koska ongelmatilanteiden ratkaiseminen on vaikeaa ja aikaa vievää, sisäilmakysymyksissä tarvitaan nykyistä enemmän poikkihallinnollista ja eri ammattikuntien välistä yhteistyötä.

”Kyseessä on visainen ongelma, jota pitää lähestyä monesta suunnasta. Rakennusten ongelmiin on tartuttava ripeästi ja epäpuhtauslähteet korjattava. Aiempaa enemmän pitää huomioida altistuva ihminen ja panostaa ymmärryksen lisäämiseen ja avoimeen viestintään sisäilma-asioista. Tarvitsemme myös terveydenhuollon voimakkaasti mukaan, jotta voimme parantaa sairaiden ja oireilevien hoitoa ja tukea”, sanoo professori Juha Pekkanen.

”Ihmisiin ja rakennuksiin kohdistuvien toimien tulee perustua tutkittuun tietoon sekä luotettavaan riskien ja vaikutusten arviointiin. Tämä on tärkeää sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta”, sanoo THL:n pääjohtaja Juhani Eskola.

Työterveyslaitos tuottaa työkaluja työpaikkojen ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Myös Työterveyslaitos osallistuu kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman toteuttamiseen.

” Kokoamme tietoa ja työkaluja erityisesti työpaikkojen ja terveydenhuollon ammattilaisten tueksi ja käytettäväksi, kertoo johtaja Sanna Lappalainen Työterveyslaitoksesta.

”Osallistumme myös hoito- ja kuntoutusmenetelmien kehittämiseen sisäilmasta oireileville ja koulutusmenetelmien kehittämiseen terveydenhuollon ammattilaisille. Työpaikoille tuotamme monimuotoista koulutusta.”

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa ja tukee terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimia, jotka kuuluvat valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelman sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. 

Lisätietoja

Juha Pekkanen, professori, Helsingin yliopisto ja THL puh. 040 508 1077

etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Jussi Lampi, ylilääkäri, THL, puh. 029 524 7970

etunimi.sukunimi@thl.fi

Mika Salminen, johtaja, terveysturvallisuus, THL, puh. 029 524 8454

etunimi.sukunimi@thl.fi