22.10.2018

Hallitus hyväksyi toukokuussa periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -ohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen.

– Hallitus edellytti, että Terveet tilat 2028 -ohjelmassa ensimmäiseksi selvitetään sisäilmaongelmien nykytila yksityisellä ja julkisella sektorilla Suomessa. Lisäksi verrataan Suomea Pohjoismaihin. SisäNyt -hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Ja hanke toteutetaan kokeneen tutkijajoukon voimin, kertoo hallitusneuvos Marika Paavilainen Valtioneuvoston kansliasta.

SisäNyt-hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sisäilma ja terveys (SisäNyt) -hankkeesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Kuntaliitto. THL:n vastuulla on hankkeen koordinointi sekä asuntojen, päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ja oireilevien määrien selvittäminen.

– Perehdymme myös terveysvaikutusten tulkintoihin ja tautiluokituksiin Suomessa ja vertailumaissa sekä selvitämme rakennusten kunnon selvittämisen käytännöt ja velvoitteet, kertoo tutkimusprofessori Anne Hyvärinen THL:stä.

Työterveyslaitos puolestaan selvittää, onko sisäilmaongelmien ratkaisutavoissa tai määrissä eroja, kun rakennuksen omistaa yksityinen, kunta tai valtio.

Kuntaliiton vastuulla on kartoittaa sisäilmaongelmaisten rakennusten osuutta julkisella sektorilla ja tehdä vertailua Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä.

Ensimmäisiä tuloksia hankkeesta on odotettavissa helmikuussa 2019.


Lisätietoja:
Anne Hyvärinen, tutkimusprofessori, hankkeen johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), puh. 029 524 6364 THL, anne.hyvarinen[at]ttl.fi
Markku Sainio, ylilääkäri, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2606markku.sainio[at]ttl.fi
Tarja Hartikainen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, puh. 09 771 2652,  tarja.hartikainen[at]kuntaliitto.fi

Tutustu myös

Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä  (SisäNyt) -hankkeen verkkosivut (thl.fi)
SisäNyt-hankkeen verkkosivut (ttl.fi)
Terveet tilat 2028 -ohjelma (vnk.fi)