12.9.2018

Työterveyspäivät 11.–12.9.2018, Tiedote 32/2018

– Haluamme madaltaa esimiesten kynnystä uuden oppimiseen ja vaikeisiin asioihin puuttumiseen. Verkkovalmennuksemme onkin saanut hyvän vastaanoton, se sisältää mm. lyhyitä videoita ja tehtäviä, joilla esimies saa selkeän käsityksen vastuistaan ja pääsee sisälle ristiriitojen selvittelyprosessin ytimeen, kertoo vanhempi konsultti Antti Soikkanen Työterveyslaitoksesta.

– Työterveyspäivillä 11.-12.9.2018 ja EuroSafety-messuilla Tampereella pääsee tutustumaan verkkovalmennuksiimme. Jos jättää yhteystiedot koekäyttöä ja esittelyä, toimitamme koetunnukset päivien jälkeen.

 Miksi kiusaamiseen ei puututa?

Työterveyslaitoksen Sopuisa työyhteisö -hankkeen kyselyyn vastanneista työntekijöistä ja esimiehistä jopa puolet koki kiusaamisen niin arkaluontoiseksi tai tunteita herättäväksi aiheeksi, ettei halunnut puuttua siihen. Moni koki, ettei asia kuulu hänelle (50 % työntekijöistä ja 40 % esimiehistä). Usein epäasiallista kohtelua ei edes tunnisteta.

– Työpaikalla ensimmäinen askel kiusaamisen karsimiseen on tunnistaa epäasiallisen kohtelun riskit ja opetella ottamaan asiat puheeksi. Ristiriitojen selvittely on esimiesten tehtävä. Jos kiusaaja on esimies, niin vastuu on esimiehen esimiehellä, sanoo Soikkanen.

– Jotta tilanne työpaikalla paranisi pysyvästi, tarvitaan toimintatapojen muutosta ja myönteisen työkäyttäytymisen tukemista. Tähän tarvitaan koko työyhteisöä.

Tunnista riskit – muutos saattaa lisätä epäasiallista kohtelua

Yhdeksi epäasiallisen kohtelun riskitekijäksi on tunnistettu muutostilanne työpaikalla esimerkiksi organisaatiomuutos. Muutos lisää epäselvyyksiä ja epävarmuutta ja riski epäasialliseen kohteluun kasvaa.

– Työelämässä olemme nykyisin jatkuvan muutoksen ja murroksen tiellä. Johdon onkin syytä tunnistaa tilanne ja varmistaa, että esimiehillä on tieto ja työkalut valmiina, jos epäasiallista kohtelua esiintyy. Osaaminen vaikuttaa epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn, muistuttaa Soikkanen.

Verkkovalmennukset – vaivaton keino lisätä työelämässä vaadittavia taitoja

Työterveyslaitoksen verkkovalmennus Sopuisa – Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen on tarkoitettu työpaikoille, jotka haluavat kehittää myönteistä, vastuullista työkäyttäytymistä sekä valmentaa esimiehiä vahvistamaan työpaikkakiusaamisen nollatoleranssia. Työsuojelurahasto on tukenut verkkovalmennuksen kehittämistä.
Muita tutkittuun tietoon perustuvia verkkovalmennuksiamme ovat Työn imua työtä tuunaamalla, Virtaa palautumisesta, Aika&Fokus ja Esimiesten työturvallisuuskoulutus.

*Tilastokeskus, Työolojen muutokset 1977-2013

Lisätiedot: Antti Soikkanen, vanhempi konsultti, Työterveyslaitos, puh. 050 320 8614, antti.soikkanen@ttl.fi

Verkkokoulutukset ja testitunnukset: Niina Kallio, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3246, niina.kallio@ttl.fi

Tutustu myös

Työpaikkakiusaaminen www.ttl.fi

Sopuisa työyhteisö -hankkeen tiedote: Älä hyväksy kiusaamista – kiusaamisen kierre on mahdollista katkaista (2016)

Työterveyslaitoksen koulutukset ja palvelut