22.8.2018

Perinteiset toimenkuvat sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat tiukkarajaisia ja tarkkaan määriteltyjä. Ne ovat myös kaikkien tuntemia ja ymmärrettäviä. Pieni lapsikin osaa kertoa, mitä lääkärin tai sairaanhoitajan työhön kuuluu. Välineet ovat konkreettisia ja menetelmät toistuvat arkityössä. Uuden ammattilaisuuden määrittelyyn tarvitaankin enemmän mielikuvitusta. Palveluohjaajan tai hyvinvointiteknologiakoordinaattorin rooliin asettuminen voi tuntua kuusivuotiaalta vaikealta.

Kuusivuotiaat kasvavat aikanaan palvelujen käyttäjiksi ja asiakaskunta muuttuu. Asiakkaat, teknologian kehitys, verkkoasioinnin kasvu ja julkisten palvelujen sähköistäminen määrittävät suuntaa uudelle ammattilaisuudelle. Asiakaspalvelutyötä tekevien ammattiryhmien toimenkuvat ovat murroksessa. Uusina vaatimuksina ovat verkkoasioinnissa neuvominen sekä asiakkaiden ohjaus palvelujärjestelmässä navigointiin.

Palveluohjaajat muuttuvien palvelujen navigaattoreina

Palveluohjaajat edustavat uutta ammattilaisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. Palvelujärjestelmän tarkkaan tuntevat ammattilaiset ratkovat asiakkaiden pulmia ja viitoittavat sote-tietä kokonaisvaltaisesti. Palveluohjaajan tehtävä on esimerkki työstä, jonka työntekijä itse luo itselleen nopeasti muuttuvissa olosuhteissa ja verkostoissa. Palveluohjaaja voi auttaa lääkäriä tai sairaanhoitajaa aikapulassa ottamalla sopivia tehtäviä hoitaakseen. Neuvonta, asiakkaan palveluiden koordinointi ja asioiden selvittely sujuvat toimintaympäristöä tuntevalta palveluohjaajalta nopeasti. Työpäivät vaihtelevat ja työroolit muokkautuvat intensiivisessä asiakastyössä.

Kohti uutta ammattilaisuutta

Olisiko sote-uudistuksen yhteydessä aika avata myös ammattien raja-aitoja? Ammattilaisten reservi voi tuottaa entistä laadukkaampaa palvelua, jos toimenkuvat täydentävät paremmin toisiaan. Asiakkaan eheä palvelupolku voi vaatia pysähtymistä sairaanhoitajan sekä palveluohjaajan luona.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ilman henkilöstörakenteen uudelleenmuotoilua voi lässähtää kuin paha kakku kuusivuotiaan hiekkalaatikolle. Laaja-alaisia ja ihmisten kohtaamisen taitoja edellyttäviä työnkuvia tarvitaan alalle. Uusien työnkuvien muotoiluun tarvitaan mielikuvitusta ja näkemystä asiakkaiden tarpeesta. Entistä väljemmät toimenkuvat voivat olla paikkoja, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset viihtyvät ja pystyvät tuottamaan laadukasta asiakaspalvelua.

SWiPE (Smart Work in Platform Economy – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella) -hankkeessa on tutkittu uutta ammattilaisuutta, jota on syntymässä sote-sektorille perinteisten professioiden rinnalle. SWiPE on Strategisen tutkimuksen neuvoston vuosina 2016–2019 rahoittama hanke. www.smartworkresearch.fi