Info

Henkilöstön työnantaja vaihtuu

Kun maakuntauudistus astuu voimaan, kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja osa tukipalveluiden työntekijöistä siirtyy maakuntien palvelukseen. Lisäksi maakuntiin siirtyy noin 5000 työntekijää valtion aluehallinnosta. Tämä tarkoittaa yhteensä yli 220 000 henkilön siirtymistä maakuntien palvelukseen. Sotelainen nostaa kentällä toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset keskiöön sekä tukee henkilöstöä tulevassa maakuntauudistuksessa ja siihen liittyvissä laajoissa organisaatiomuutoksissa sote-alalla. 

Sote-alan henkilöstöä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa

Tavoitteenamme on nostaa sotelaisten työn arvostusta sekä vahvistaa toimijuutta ja ammattiylpeyttä. Sotelaisten ammattitaitoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, oli sote-uudistus millainen tahansa ja huolimatta siitä milloin muutos toteutuu. Sotelaisten työhyvinvoinnista täytyy siis pitää huoli ja toteuttaa muutos huolellisesti, jotta voimme turvata hyvät palvelut myös tulevaisuudessa.

Työterveyslaitos tarjoaa tutkittua tietoa muutoksen tueksi

Meillä Työterveyslaitoksessa on paljon osaamista ja tutkittua tietoa muutosprosesseista ja prosesseihin vaikuttavista tekijöistä ja haasteista sekä ratkaisuista niihin. Haluamme tuoda osaamisemme sote-alan esimiesten, johtajien ja työntekijöiden käyttöön tukemaan heitä muutoksen aikana. Haluamme muistuttaa, että organisaatiomuutos tarkoittaa työpaikan toimintatapojen uudistamista, johon liittyy luopumista joistain toimintatavoista ja uusien tilalle tulemista. Se on samalla oppimisprosessi, jossa opitaan pois vanhasta kohti jotain uutta.

Lue lisää:

Sote-alan työntekijä tai esimies, Sotelainen-sivusto on sinua varten. Sivustolta löydät esimerkiksi hyödyllisiä oppaita. Tutustu Oppaita ja materiaaleja -osioon.