Info

Maakuntien palvelukseen siirtyy 1.1.2020 alkaen kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja osa tukipalveluiden työntekijöistä. Lisäksi maakuntiin siirtyy noin 5000 työntekijää valtion aluehallinnosta. Tämä tarkoittaa yhteensä yli 220 000 henkilön siirtymistä maakuntien palvelukseen. Sotelainen nostaa kentällä toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset keskiöön sekä tukee henkilöstöä tulevassa maakuntauudistuksessa ja siihen liittyvissä laajoissa organisaatiomuutoksissa sote-alalla. Työterveyslaitos haluaa tukea sote-työntekijöitä muutoksessa ja antaa heille äänen nostamalla heidän tarinoitaan esiin.

Tavoitteenamme on myös nostaa sotelaisten työn arvostusta sekä vahvistaa toimijuutta ja ammattiylpeyttä. Sotelaisten ammattitaitoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, oli sote millainen tahansa. Sotelaisten työhyvinvoinnista täytyy siis pitää huoli ja toteuttaa muutos huolellisesti, jotta voimme turvata hyvät palvelut myös tulevaisuudessa.

Meillä Työterveyslaitoksessa on paljon osaamista ja tutkittua tietoa muutosprosesseista ja prosesseihin vaikuttavista tekijöistä ja haasteista sekä ratkaisuista niihin. Haluamme tuoda osaamisemme sote-alan esimiesten, johtajien ja työntekijöiden käyttöön tukemaan heitä muutoksen aikana. Haluamme muistuttaa, että organisaatiomuutos tarkoittaa työpaikan toimintatapojen uudistamista, johon liittyy luopumista joistain toimintatavoista ja uusien tilalle tulemista. Se on samalla oppimisprosessi, jossa opitaan pois vanhasta kohti jotain uutta.

Lue lisää:

Sote-alan työntekijä tai esimies, Sotelainen-sivusto on sinua varten. Sivustolta löydät esimerkiksi hyödyllisiä oppaita. Tutustu Oppaita ja materiaaleja -osioon.