Seitsemän sotelaista

Tässä seisemän sotelaista eli sote-alan työntekijää, joiden ajatuksia seuraamme koko sote-uudistuksen ajan.

Annamme heidän kertoa, miten uudistus vaikuttaa heihin ja heidän työyhteisöihinsä. Mitä he toivoisivat uudistukselta? Mikä auttaisi heitä ottamaan tolkkua muutoksesta? Miten hyvä muutos heidän mielestään tehdään?

Nostamme seitsemää sotelaista esiin koko muutosprosessin ajan ja teemme heidän tarinaansa tutuksi suurelle yleisölle ja päättäjille. Haastattelemme 
sotelaisia ja teemme heistä säännöllisesti noin puolen vuoden välein seurantajuttuja kampanjan sivustolle. Seuraava haastattelukierros on loppukesästä 2018.

Tapaat sotelaisia myös muissa kanavissamme välittämässä terveisiä kentältä. Tavoitteena on innostaa myös muita sote-työntekijöitä osallistumaan #sotelainen -keskusteluun.