Seitsemän sotelaista:
Jorma Penttinen

Kuka olet ja missä työskentelet?

Olen Jorma Penttinen. Työskentelin johtajaylilääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. 

Jorma siirtyi elokuussa 2018 viettämään ansaittuja eläkepäiviä. Kiitos Jormalle yhteistyöstä ja sotelaiskuulumisista ja kaikkea hyvää jatkossa!

Talvi/kevät 2018 

1. Mitä työpaikallesi nyt kuuluu?

KYSissä on vuoden vaihteessa toimittu uudessa organisaatiomallissa. Siinä luovuttiin sisäisestä tilaaja-tuottajamallista. Nyt Palvelukeskukset vastaavat itse esimerkiksi leikkaussalikapasiteetin jaosta. Uuden palvelukeskusjohtajat ovat lähteneet innokkaasti johtamaan toimintaa.

2. Millä mielellä olet seurannut uutisointia sote-uudistuksen käänteistä? Mitä ajatuksia tai kysymyksiä se on herättänyt?

Valinnanvapauslakiin annettujen lausuntojen perusteella lakia on muutettu siten, ettei erikoissairaanhoidon päivystys vaarannu sen vuoksi, että varsinkin operatiivisilta erikoisaloilta osaajat olisivat siirtyneet sankoin joukoin yksityissairaaloihin. ”Pörriäisten” lobbareiden työ ei ole kuitenkaan mennyt hukkaan, koska nyt lausunnolla olevan TH-lain 45§ liittyvät asetusmuutos takaa sen, että yhteispäivystys sairaalan läheisyydessä voi sairaanhoitopiirien (maakuntien) järjestämää leikkaustoimintaa tehdä, kun privaattisairaala tekee mahdollisten komplikaatioiden hoidon varalta tukisopimuksen sairaalan kanssa. Tämä on mielestäni asiallinen kompromissi.

 

KESÄ/syksy 2017

 1. Minkälainen on työyhteisösi ja millaista on työn arki?

Yliopistollinen sairaala vastaa Pohjois-Savon alueen erikoissairaanhoidosta. Työni arki on tällä hetkellä valmistautumista maakuntamalliin ja toisaalta KYSin yhteistyöalueen kanssa yhteistoiminnasta sopimiseen.

2. Millä tavoin tuleva sote-uudistus näkyy työyhteisössänne? Miten siitä puhutaan? Oletteko saaneet tietoa riittävästi?

Työyhteisössämme on varauduttu maakuntamalliin. KYS tulee olemaan maakunnallisen liikelaitoksen keskeinen toimija. Liikelaitoksen vastuulle tulevat myös Iisalmen ja Varkauden sekä Kuopion kaupungin sairaalan vuodeosastot ja tämän hetkisen kaavailun mukaisesti myös sote-keskusten vuodeosastot.

3. Mikä uudistuksessa mietityttää? Mihin kaipaisitte tukea?

Valinnanvapaus, joka koskee etenkin perustasoa, tulee varsin nopeasti. Yhtiöittämisten suhteen tulee kiirettä ja tähän byrokratiaan tarvitaan tukea.

4. Mitä mahdollisuuksia näet uudistuksessa?

Uudistuksessa on mahdollisuutena parantaa perustasolla potilaiden tutkimuksiin ja hoitoon pääsyä. Myös erikoissairaanhoito kaipaa uudistumista ja meidän alueellamme käynnistetään nyt vakavissaan selvitys Järvi-Suomen yliopistollisten sairaaloiden verkosta. Tällöin voimme ohjata potilaita niihin sairaaloihin, joissa hoidon saatavuus on parempi. Toisaalta suuret opiskelijamäärät edellyttävät sen, että perusopetusta hajautetaan.

5. Millaisia toiveita tai terveisiä sinulla ja työkavereillasi olisi päättäjille uudistuksen valmistelussa?

Toiveena ja terveisinä päättäjille haluan tuoda sen, että Suomessa on kovin erilaisia alueita ja kullekin alueelle tarvitaan järjestelmään räätälöintiä jo olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämiseksi.