Tarjoamme muutostukea

Epävarmuus on muutostilanteissa täysin normaaliaMuutostilanteessa korostuu ihmisten johtaminen. Mielekkäästi toteutettu organisaatiomuutos tukee työntekijöiden hyvinvointia ja auttaa heitä vastaamaan muutoksen tuomiin haasteisiin ja käsittelemään siihen liittyviä tunteita.

Lähtötilanne muutokseen on hyvä työpaikoissa, joissa

  • työntekijät tietävät tehtävänsä ja tavoitteensa ja heillä on niihin riittävä osaaminen ja työkyky
  • työntekijät osallistuvat omaa työtä ja työyhteisöä koskeviin päätöksiin
  • työ koetaan mielekkääksi ja kaikkien osaamista arvostetaan
  • kaikki tukevat toinen toisiaan.

MIELEKKÄÄN ORGANISAATIOMUUTOKSEN PERIAATTEET

Organisaatiouudistus on oppimisprosessi. Se onnistuu, kun henkilöstö ymmärtää muutoksen tarpeen sekä sitoutuu ja sopeutuu siihen.

  • Rehellinen, ymmärrettävä, johdonmukainen ja toistuva viestintä mahdollistaa muutoksen ymmärtämisen.
  • Osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen auttaa henkilöstöä sitoutumaan  muutokseen.
  • Erilaiset tukitoimet, kuten koulutukset ja mentorointi, auttavat työntekijöitä, työryhmiä ja esimiehiä sopeutumaan muutokseen.

 

ORGANISAATIOMUUTOS TYÖNTEKIJÄN NÄKÖKULMASTA

Opas on tarkoitettu työntekijöille ja työryhmille selkeyttämään sitä, mistä organisaatiomuutoksessa on kyse, miten se voi vaikuttaa terveyteen  ja hyvinvointiin ja mikä on työntekijän rooli muutoksen eri vaiheissa.  Lataa opas käyttöösi Julkarista >>

ORGANISAATIOMUUTOS ESIMIEHEN NÄKÖKULMASTA

Opas on tarkoitettu esimiehille, mutta myös työntekijöiden edustajille, jotka ovat tärkeä tuki työntekijöille muutosprosessin aikana. Oppaassa pyritään selkeyttämään sitä, mistä organisaatiomuutoksessa on kyse ja mikä on esimiehen rooli muutoksen eri vaiheissa. Lataa opas käyttöösi Julkarista >>

Tutustu myös muihin  oppaisiin ja materiaaleihin >>