TUKEA MUUTOKSESSA

Epävarmuus on muutostilanteissa täysin normaalia. 

Muutostilanteessa korostuu ihmisten johtaminen. Mielekkäästi toteutettu organisaatiomuutos tukee työntekijöiden hyvinvointia ja auttaa heitä vastaamaan muutoksen tuomiin haasteisiin ja käsittelemään siihen liittyviä tunteita.

 

OPPAITA TUEKSI MUUTOKSESSA

SOTELAINEN – MITEN PÄRJÄTÄ MUUTOKSESSA?

Muutos vaikuttaa aina työpaikan toimintaan. Millä keinoilla jaksat ja selviydyt muutoksesta? Sotelainen -Miten pärjätä muutoksessa 2018 >>

ORGANISAATIOMUUTOS TYÖNTEKIJÄN NÄKÖKULMASTA

Opas on tarkoitettu työntekijöille ja työryhmille selkeyttämään sitä, mistä organisaatiomuutoksessa on kyse, miten se voi vaikuttaa terveyteen  ja hyvinvointiin ja mikä on työntekijän rooli muutoksen eri vaiheissa.  Lataa opas käyttöösi Julkarista >>

ORGANISAATIOMUUTOS ESIMIEHEN NÄKÖKULMASTA

Opas on tarkoitettu esimiehille, mutta myös työntekijöiden edustajille, jotka ovat tärkeä tuki työntekijöille muutosprosessin aikana. Oppaassa pyritään selkeyttämään sitä, mistä organisaatiomuutoksessa on kyse ja mikä on esimiehen rooli muutoksen eri vaiheissa. Lataa opas käyttöösi Julkarista >>

3+1 MUUTOKSKESKUSTELU JOHDOLLE -KOULUTUS

 

Tutustu myös muihin  oppaisiin ja materiaaleihin >>

 

MIELEKKÄÄN ORGANISAATIOMUUTOKSEN PERIAATTEET

Organisaatiouudistus on oppimisprosessi. Se onnistuu, kun henkilöstö ymmärtää muutoksen tarpeen sekä sitoutuu ja sopeutuu siihen.

  • Rehellinen, ymmärrettävä, johdonmukainen ja toistuva viestintä mahdollistaa muutoksen ymmärtämisen.
  • Osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen auttaa henkilöstöä sitoutumaan  muutokseen.
  • Erilaiset tukitoimet, kuten koulutukset ja mentorointi, auttavat työntekijöitä, työryhmiä ja esimiehiä sopeutumaan muutokseen.