18.3.2019

Tiedote 16/2019

 – Spirometria on kuulunut aiemmin terveystarkastuksiin. Näyttö spirometrian hyödyllisyydestä terveystarkastuksissa on kuitenkin vähäinen, minkä vuoksi spirometriaa suositellaan vain osalle altistuneista, kertoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström Työterveyslaitoksesta.

Uudet ohjeet suosittelevat spirometrian tekemistä pääasiallisesti vain työntekijöille, joilla esiintyy pitkittyneitä hengitystieoireita tai on aiemmin todettu astma. Spirometria suositellaan tehtäväksi aina keuhkoputkia avaavan lääkkeen kanssa, kun tutkitaan työssään astmaa aiheuttaville aineille altistuvia. Lääkärin tulkinta ja mielellään kirjallinen lausunto tutkimuksesta on aiheellinen.

– Uusien ohjeiden avulla pyritään parantamaan ammattiastman ja -nuhan tunnistamista varhaisessa vaiheessa. Keskittämällä spirometriatutkimukset oireisille tai astmaa sairastaville työntekijöille halutaan samalla parantaa tutkimusten laatua ja tulkintaa, jatkaa Lindström.

Toinen tärkeä tavoite on korostaa neuvonnan ja ohjauksen merkitystä, jotta voidaan vähentää työssä tapahtuvaa altistumista astmaa ja nuhaa aiheuttaville aineille ja siten ehkäistä ammattitauteja.

Terveystarkastukset keskitetään riskialoille

Terveystarkastukset keskitetään aloille, joissa altistutaan hengitysteitä herkistäville aineille ja niiden tarve arvioidaan perustuen työpaikkaselvityksiin ja työntekijän työtehtäviin. Esimerkkejä aloista ovat leipomo- ja elintarvikeala, maatalous, entsyymien teollinen valmistus ja käyttö, kasvihuoneviljely ja kauneudenhoitoala. Maalaus- ja rakennusalalla sekä monissa teollisuustöissä voidaan altistua hengitysteitä herkistäville kemikaaleille.

– Alku- ja määräaikaistarkastuksissa on tärkeää kertoa työntekijälle työssä olevista ammattiastmaa ja – nuhaa aiheuttavista aineista ja kannustaa oikeanlaisiin työtapoihin ja tarvittaessa suojainten käyttöön, jotta altistumista voitaisiin vähentää, korostaa Lindström.

Työntekijälle kerrotaan myös ammattiastman ja -nuhan tyypillisistä oireista ja kehotetaan hakeutumaan tutkimuksiin heti, jos oireita ilmaantuu.

Ammattitautiepäilyt tunnistetaan haastattelemalla ja oirekyselyllä

Ammattitautiepäilyistä tehdään tarvittaessa lähete jatkotutkimuksiin Työterveyslaitokselle tai keskussairaalan tai yliopistosairaaloiden työlääketieteen/ keuhkosairauksien/ korva-, nenä- ja kurkkusairauksien poliklinikalle

Lisätiedot:

Irmeli Lindström, ylilääkäri, keuhkosairauksien erikoislääkäri, Työterveyslaitos, puh. 046 851 1898, irmeli.lindstrom[at]ttl.fi

Hille Suojalehto, ylilääkäri, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri, Työterveyslaitos, puh 0304742545, hille.suojalehto[at]ttl.fi

Kirsi Karvala, ylilääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2266, kirsi.karvala[at]ttl.fi

Suomen Lääkärilehti

Lindström I ym.: Altistuminen astmaa aiheuttaville tekijöille työssä- Suositukset terveystarkastuksista. Suomen Lääkärilehti 9/2019 VSK 74,

Työterveyslaitos

Suositukset Työterveyslaitoksen sivuilla

Ammattiastma
Ammattitautitutkimukset Työterveyslaitoksessa