10.2.2017

Viime aikoina julkisuudessa on ollut esillä, että suomalaisten yöuni olisi lyhentynyt viidessä vuodessa yli tunnilla. Tieteellisten tutkimusten tulokset eivät tue tätä. Tutkimusten valossa on erittäin epätodennäköistä, että suomalaisten yöuni olisi viidessä vuodessa niin olennaisesti lyhentynyt.

Suomalaisten univaikeudet ovat lisääntyneet

Suuri osa suomalaisista kuitenkin nukkuu liian vähän, ja erityisesti tilapäiset univaikeudet ovat selvästi lisääntyneet 1970-luvulta tähän päivään. Riittämättömällä unen saannilla on todistetusti haitallisia vaikutuksia tiedonkäsittelykykyyn, psyykkiseen hyvinvointiin ja terveyteen.

Unen tärkeyteen ja uneen vaikuttaviin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Erityisesti tiettyjen työntekijäryhmien, kuten vuorotyötä tekevien, työoloja pitää kehittää riittävän unen saannin näkökulmasta.

Työterveyslaitoksen tuoreimpien tutkimusten mukaan esimerkiksi johtamisen oikeudenmukaisuus ja työn parempi hallinta vähentävät työntekijöiden unettomuutta.

Lisätiedot

Paula Salo, professori, Turun Yliopisto ja Työterveyslaitos
Mikko Härmä, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
Mika Kivimäki, professori, Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos

Yöunen pituutta ei voi selvittää nettikyselyllä Paula Salon, Mikko Härmän ja Mika Kivimäen mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 10.2.2017