14.11.2018

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Made by Finland -selvityksestä, johon haastateltiin Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, opiskelijoita ja johtajia. Tarkoituksena oli tarkentaa kuvaa suomalaisesta työelämästä osana Suomen maabrändiä. Vastaajista:

  • 87 prosenttia oli yhtä mieltä siitä, että työpaikoilla on turvallista työskennellä.
  • 82 prosenttia koki tasa-arvon vallitsevan naisten ja miesten välillä.
  • yli 80 prosenttia arvioi, että työntekijät ja johtajat ovat osaavia ja ammattitaitoisia, työntekijöillä on mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan, työntekijät tekevät työnsä tuottavasti ja laadukkaasti ja että työpaikoilla hyödynnetään taitavasti uutta teknologiaa.
  • yli 80 prosenttia arvioi, että työntekijöillä on korkea työmoraali, työpaikoilla on hyvä ilmapiiri ja että työntekijät osaavat työskennellä tiimeissä.

Selvitys kartoitti myös suomalaisen työelämän kehittämiskohteita. Heikkouksia nähdään mm. kielitaidoissa, kommunikaatiossa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, byrokratiassa erityisesti suurissa organisaatioissa sekä palkkauksessa.

Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei erilaisista kulttuureista tulevien vahvuuksia osata hyödyntää.

– Vastaavassa Made by Finland -selvityksessä 2017 kysyttiin samaa asiaa suomalaissyntyisiltä työntekijöiltä ja työnantajilta. Myös heistä yli puolet katsoi, että eri kulttuureista tulleiden osaajien vahvuuksia vielä hyödynnetä tarpeeksi, kertoo vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom Työterveyslaitoksesta.

Haasteita ulkomaalaistaustaisille osaajille asettavat suomalaisten yritysten rekrytointikäytännöt. Vastaajien mukaan uudet työntekijät valitaan liian usein organisaatioiden sisältä. Lisäksi suomen kielen taitoa korostetaan liikaa vaatimuksena.

Tuloksia hyödynnetään osaajien ja investointien houkuttelutyössä

– Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään houkuteltaessa ulkomaalaisia osaajia ja yrityksiä Suomeen muun muassa osana Talent Boost -ohjelmaa ja Invest In Finland -toimintoja, kertoo asiantuntija Elise Ramstad Business Finlandista.

Talent Boost on valtioneuvoston yhteinen, poikkihallinnollinen toimenpideohjelma, jossa ovat mukana maan suurimmat kasvukeskukset. Sen tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen sekä Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen kanavoimista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi.

Selvitys on osa laajempaa työelämäbrändityötä, jota tehdään työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa Työelämä 2020 -hankkeessa. Työelämäbrändi perustuu kolmeen bränditarinaan: osaamiseen, yhteistyöhön ja turvallisuuteen. Selvitykseen vastanneista yli kolme neljäsosaa arvioi bränditarinoista luotujen väittämien pitävän hyvin tai melko hyvin paikkansa.

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, TEM:n Työelämä 2020 -hankkeen, Työterveyslaitoksen ja Business Finlandin yhteinen kampanja, jolla kehitetään suomalaista työelämää osana maabrändiä.

Faktalaatikko: Yhteensä 1085 vastaajaa

  • Selvitys toteutettiin kesä-syyskuussa 2018.
  • Sähköisen tiedonkeruun lisäksi tehtiin puhelin- ja videohaastatteluita.
  • Lähes puolet vastaajista on asunut Suomessa vähintään viisi vuotta.
  • Vastaajista kahdella kolmesta on ylempi korkeakoulututkinto.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.11.2018

Lisätiedot:

Elise Ramstad, asiantuntija, Business Finland, p. 050 5577948

Margita Klemetti, hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7032

Mikko Ulander, tutkimusjohtaja, Innolink, p. 045 358 6815