12.3.2020

Pressmeddelande 13/2020

Ökningen av de totala kostnaderna förklaras bl.a. av att kostnadsnivån har stigit, av att antalet personer som omfattas av företagshälsovården har ökat från 2,35 miljoner till 2,4 miljoner och av att den arbetande befolkningen åldras, av de branschspecifika belastningsfaktorerna i arbetet och av sjukdomsprevalens i anslutning till arbetet samt av de lagstadgade uppgifter för företagshälsovården som gäller stödjande av arbetsförmågan och återgången till arbetet.

Enligt en utredning som Arbetshälsoinstitutet gjort om företagshälsovårdens tillstånd och verksamhetens kvalitet fanns det bäst tillgång till företagshälsovårdstjänster för sysselsatt arbetskraft i södra Finland (83 %) och svagast i norra Finland (55 %).

I den helhet som publicerats idag i Arbetslivskunskap kan kostnaderna för företagshälsovården granskas antingen på kort eller lång sikt ända från 1965. Från och med 2006 kan man också granska kostnadsfördelningen mellan den förebyggande företagshälsovården och sjukvården.

Företagshälsovården betalas av arbetsgivare och arbetstagare via arbetsinkomstförsäkringen samt direkt. Av de medel som samlats in genom arbetsinkomstförsäkringen betalar FPA en s.k. FPA-ersättning till producenten av företagshälsovård.

– Diagrammen baserar sig på FPA:s statistik över företagshälsovård. Kostnaderna för företagshälsovården utgjorde 2018 ca 4 procent av de totala kostnaderna för hälsovården i Finland, säger överläkare Timo Leino från Arbetshälsoinstitutet.

Arbetslivskunskap är en tjänst som tillhandahålls av Arbetshälsoinstitutet. Den samlar ihop arbetslivsdata ur olika källor och erbjuder dem för allmänt bruk. Tjänsten är avsedd för experter, medier, utvecklare av arbetslivet och andra aktörer som utnyttjar arbetslivskunskap. Arbetslivskunskap offentliggjordes i mars 2019. Tjänsten uppdateras kontinuerligt och under det första året har i tjänsten publicerats nästan 20 innehållshelheter.

Länkar:

>>Kostnader för företagshälsovård (på finska)
>>Analys
>>Arbetslivskunskap på svenska

Mer information:

Timo Leino, överläkare, tfn +358 30 474 2388 , timo.leino@ttl.fi