18.8.2020

Att använda ansiktsmask är ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. Det är fortfarande av största vikt att man håller 1–2 meters säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att undvika att röra vid ansiktet. Se THL:s rekommendation.

Användningen av skydd på arbetsplatsen sker utifrån arbetsgivarens riskbedömning

Enligt arbetarskyddslagen svarar arbetsgivaren för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. På arbetsplatserna är det arbetsgivarens skyldighet att utifrån riskbedömningen bedöma om arbetstagarna behöver använda skydd, till exempel andningsskydd, eller även ansiktsmasker nu under coronasituationen.

Arbetstagarnas säkerhet ska främst säkerställas genom tekniska åtgärder eller arbetsarrangemang. Primära riskhanteringsåtgärder i coronasituationen är att man omorganiserar arbetet och att man ser till att säkerhetsavstånden, hygienen och ventilationen är bra.

När kan man behöva ansiktsmasker?

Man kan behöva ansiktsmasker i situationer där det inte går att hålla säkerhetsavstånd, där närkontakter varar längre än 15 minuter och där det finns ett behov att skydda andra personer från luftvägssekret av den person som ska använda masken.

Om arbetsgivaren efter riskbedömningen bestämmer att man ska använda andningsskydd eller ansiktsmasker, måste arbetsgivaren skaffa skydden och maskerna och övervaka användningen av dessa. En arbetstagare å sin sida har skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren gett.

Närmare anvisningar för användning av skydd eller ansiktsmasker hittar du i våra instruktioner.

Mer information  viestinta@ttl.fi – vår kommunikationsavdelning skickar frågorna vidare till våra experter.