7.4.2020

Uppdaterad 30.4.2020

Denna anvisning från Arbetshälsoinstitutet uppdateras när situationen förändras. 

Bakgrund och sjukdomsbilden vid COVID-19

I Kina konstaterades det i december 2019 skjukdomsfall av lunginflammation, som visade sig vara förosakade av ett nytt coronavirus (SARS-CoV-2) och sjukdomen kallas ofta COVID-19-infektion. Närmare information om viruset och sjukdomen:  THL:s informationssida om det nya coronaviruset .

Allmänna anvisningar för hamnar

Det rekommenderas att man i hamnen inrättar en grupp som tar ansvar för förberedelserna inför en eventuell epidemi av smittsamma sjukdomar. Gruppen bör omfatta representanter för alla olika aktörer som verkar i hamnen. Se Arbetshälsoinstitutets instruktion för arbetsgivare.

Huvudvikten i skyddsåtgärderna ligger på funktioner inom arbetsledningen och effektivisering av hygienpraxis.

Åtgärder inom arbetsledningen

  • Informera för personalen att man inte får komma till jobbet om man är sjuk.
  • Dela upp personalen i grupper eller arbetsskift som inte blandas sinsemellan och/eller inte träffar varandra.
  • Gruppera pauserna så att så få anställda som möjligt befinner sig samtidigt i pausrummet.
  • Minimera besöken på fartygen och ordn kontakten som distansarbete via fjärranslutningar.

Effektivisering av hygienpraxis

Det är viktigt att betona en god hand- och hosthygien.

  • Ge anvisningar om regelbunden och korrekt handtvätt och påminn om hosthygien.
  • Lägg fram anvisningar angående hostande och handtvätt i pausrummen, på dörrar och anslagstavlor. Materialet kan skrivas ut från THL:s webbplats.
  • Bekanta er med THL:s video ”Hosta rätt – smitta inte andra” och dela den i mån av möjlighet.

Lotsar

Lotsar kan i sitt arbete träffa möta sjuka medlemmar av fartygsbesättningen som kommer från utlandet i situationer där exponering av COVID-19 infektion är möjlig (över 15 min vistelse på kommandobryggan). Det är viktigt att hålla 1–2 meters avstånd och undvika att skaka hand samt hålla en god handhygien.

På THL:s webbplats finns även utskrivbara anvisningar om att hålla avstånd.
Språkversionerna (fi, eng, sv) av alla THL:s utskrivbara anvisningar att delas ut i hamnarna finns här.

Återkommande från resor

På Gränsbevakningsväsendets webbplats finns anvisningar om gränsövergång.
Se Anvisning om gränsövergång.

Städning

I hamnarna räcker det med normal städningspraxis.
Se Arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats