16.4.2020

Uppdaterad 25 June 2020
Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.

Denna Arbetshälsoinstitutets anvisning har uppdaterats enligt den myndighetsanvisning som social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har givit och har utarbetats i samarbete med THL. 
Se Press meddelande 15.5.2020 Funktionsförmåga och kontakter med närstående ska stödjas också under undantagsförhållanden,  Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade anvisningen om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt 

Allmänt om arbetsuppgifter och arbetsskift

Att ge anvisningar och aktörernas ansvar

 • Arbetsgivaren ska ge de anställda den information som behövs för att förhindra smitta samt se till att de har nödvändig kompetens för att sprida information.
 • I arbetet ska man se till att man skyddar både sig själv och patienten.
 • Arbetstagarna ska ge patienterna och deras anhöriga handledning om hygien och skydd mot virus.
 • Kommunerna ska säkerställa att hemvård och personlig assistans fortsätter, även om patienter och assistenter skulle insjukna i COVID-19-sjukdomen.
 • Kommunerna ska utarbeta anvisningar åt närståendevårdare, personer som får personlig assistans och arbetsgivare för personlig assistans enligt myndighetsanvisningarna.
 • Kommunen ska se till att personer med funktionsnedsättning som är arbetsgivare för personliga assistenter har tillgång till skyddsutrustning på motsvarande sätt som inom hemvården.
 • På grund av COVID-19-smitta och åtgärder som sjukdomen ger upphov till söker sig även andra än vanligt frekventa klienter till hemvården och hemservicen. Behovet av tjänster bedöms individuellt och om man inte kan använda andra metoder, är det kommunens uppgift att trygga nödvändiga stödtjänster som ingår i hemservicen till exempel som köpta tjänster.
 • Arbete i värme. Arbetsgivaren måste beakta arbetstagarens hälsotillstånd, ergonomi och arbetsförhållandena man väljer skyddsutrustningen och guidar arbetstagaren att använda skyddutrustningen. Personlig skyddsutrustning i stark värme ökar påfrestningen för kroppen. Man måste hålla pauser ofta och drick ofta. Andvändningen av visiren eller masken i värme kan vara svårt och obehagligt.
 • Faktablad Arbete i värme
 • Kuuman haittojen hallinta (på finska)

Arbetsarrangemang

 • För att patienten ska vara i fysisk kontakt med ett så litet antal arbetstagare som möjligt, ska arbetstagare i den omfattning det är möjligt delas upp i smågrupper som ansvarar för vissa stamklienter.
 • Då man ska besöka samma patient upprepade gånger, ska i första hand en viss person eller medlemmar i en viss grupp sköta samma klienter som bestämts på förhand. Den personal som besöker en patient får inte bytas ut hela tiden.
 • Varje patient ska ha en egen kontaktperson. Patienten ska ha ett telefonnummer till den egna kontaktpersonen eller dennes ersättare.
 • Man avtalar också på förhand vilken grupp som sköter klienter som eventuellt smittas av COVID-19.
 • Arbetet och pauser ska i den omfattning det är möjligt ordnas så att personer som assisterar COVID-19-patienter och andra som får assistans inte möts.

Innan man åker till en patient

 • Dagligen före klientbesöket försöker man alltid utreda, om möjligt, om den som assisteras har symptom som passar in på COVID-19-sjukdomen genom att ringa upp klienten.
 • Arbetstagare inom hemvården får inte gå till arbetet om de har symptom på luftvägsinfektion, även om symptomen skulle vara lindriga. Vid behov kan man be att företagshälsovården ger sin bedömning om situationen. Efter en COVID-19-sjukdom kan man återvända till arbetet enligt arbetsgivarens och företagshälsovårdens anvisningar. I varje fall ska man vara symptomfri åtminstone under ett dygn.
 • I alla tjänster som ges i hemmet ska man uppmärksamma handtvätt och användning av alkoholhaltig handsprit för att trygga klienten.

Skydd av arbetstagaren och hygien då patienten inte har symptom på COVID-19-sjukdomen

Vid vård av en patient utan symptom följs vanliga försiktighetsåtgärder  (THL Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat, på finska):

 • Använd ett kirurgiskt engångsmun- och nässkydd eller en tvättbar ansiktsmask eller ansiktsvisir.
 • Ansiktsmasker av tyg eller halsdukar används endast en gång och tvättas därefter med ett 90-graders tvättprogram eller förstörs efter användningen. Om tvätten görs i en lägre temperatur än 90 °C, så görs en förtvätt med desinficerande tvättmedel.

Innan man åker till patienten

Packa med i utrustningsväskan:

 • ett mun- och nässkydd, en ansiktsmask eller ansiktsvisir.
 • skyddshandskar och ett förkläde.Dessa tas med ifall patienten trots förhandsuppgifterna har fått symptom på COVID-19-sjukdomen.
 • en egen handspritflaska
 • engångspappershanddukar för att rengöra och torka händerna
 • spraybart desinfektionsmedel eller desinficerande våtservetter för att rengöra redskap

Hos patienten

 • Tvätta händerna med vatten och tvål eller används alkoholhaltig handsprit.
 • Torka händerna i engångspappershanddukar.
 • Ta först på dig mun- och nässkyddet, ansiktsmasken av tyg eller ansiktsvisiren.
 • Om möjligt undvik att använda mobilenheter.
 • Tvätta alltid händerna efter du har tagit av dig skyddsutrustningen och innan du åker från klienten.  

Efter besöket

 • Lägg den engångsskyddsutrustning som du använt och andra engångsredskap som använts i vården i en soppåse och lägg den tätt försluten i kärlet för blandavfall. 
 • Om du inte ha använt engångsvisiren eller engångsförklädet, lägg ansiktsvisiren och förklädet i en egen påse och lämna in dem för rengöring.  

Skydd av arbetstagaren och hygien då patienten har symptom som passar in på COVID-19-sjukdomen

 • Följ i närvård av en patient med en luftvägsinfektion vanliga försiktighetsåtgärder samt försiktighetsåtgärder som gäller kontakt- och droppsmitta. (THL Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat)
 • Använd engångsskyddshandskar, ett kirurgiskt mun- och nässkydd, ett visir/ögonskydd , skyddsrock eller förkläde.
 • Om du använder ett mun- och nässkydd av IIR-standard med ett ansiktsvisir, behövs inte ett separat ögonskydd.

Innan man åker till patienten

 • Packa med i utrustningsväskan:
  • engångsskyddshandskar, ett kirurgiskt mun- och nässkydd, ett ögonskydd, en långärmad skyddsrock/ett förkläde. Om du använder ett mun- och nässkydd av IIR-standard behövs inte ett ögonskydd.
  • en egen handspritflaska för att rengöra dina egna händer.
  • spraybart desinfektionsmedel eller desinficerande våtservetter för att rengöra redskap.
 • Tänk ut på förhand var du kan tryggt klä på dig och ta av skyddsutrustningen: utanför klientens dörr, i farstun eller någon annanstans. Ta vid behov med dig en påse eller väska för dina egna ytterkläder.
 • Långt hår, inklusive lång pannlugg, ska sättas fast och under mössan. 
 • Tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit innan du tar på dig skyddsutrustningen. 
 • Efter att du har tagit på dig skyddsutrustningen rengör händerna ännu en gång innan du tar på dig skyddshandskarna. 

Hos patienten

 • Tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit innan du tar på dig skyddsutrustningen.
 • Efter att du har tagit på dig skyddsutrustningen rengör händerna ännu en gång innan du tar på dig skyddshandskarna.
 • Se till att du har pappershanddukar för att torka händerna efter handtvätt med tvål.
 • Lägg utrustningsväskan i en engångsplatspåse hos en COVID-patient.
 • Lägg mobiltelefonen och andra mobilenheter i en engångsplastpåse. Undvik att använda mobiltelefon och andra enheter hos kunden.
 • Desinficera den utrustning som du använt och utrustningsväskan innan du åker från klienten eller genast utanför klientens bostad. Om du inte kan desinficera redskap, lägg använda utrustning i en egen påse som kan förslutas för transport och senare desinficering/sterilisering.
 • Rengör händerna med handsprit då du åker från klienten. Om du har använt kortärmad skyddsrock/förkläde, tvätta också underarmarna. 

Efter besöket

 • Lägg den engångskyddsutrustning som du använt, andra engångsredskap som använts i vården samt de plastpåsar som använts som skydd för utrustningsväskan och mobilenheterna i en soppåse och lägg den tätt försluten i kärlet för blandavfall.
 • Om skyddsglasögonen och förklädet inte är ett engångsskydd, lägg dem i en egen påse och lämna in dem för rengöring.

När du tar av dig skyddsutrustning vid vård av COVID-19-patienter

Då skyddsutrustningen tas av i rätt ordning, undviker man situationen där man med egna händer kontaminerar slemhinnor i ögon, näsan eller munnen eller sprider mikrober i omgivningen. Skyddsutrustningen läggs allt eftersom man tar av den direkt i en separat påse.

 1. Ta av dig ditt förkläde och lägg den i en  överföringspåse för rengöring. 
 2. Ta av dig ditt  långärmade engångsplagg, ditt engångsförkläde och skyddshandskarna och lägg dem i en soppåse. 
 3. Desinficera händerna.
 4. Ta av dig ögonskyddet/ansiktsskyddet (visir) och lägg dem i en överföringspåse för rengöring.
 5. Desinficera händerna.
 6. Ta av dig det kirurgiska mun- och nässkyddet och lägg det i en soppåse.
 7. Desinficera händerna.

Observera följande anvisningar (på finska):

Arbetshälsoinstitutets anvisning om att ta av engångshandskar Kertakäyttökäsineiden riisuminen.

THL: Koronavirustartuntojen torjunta kotihoidon palveluissa

THL:s minnesregler om handhygien

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats