15.4.2020

Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.

Primärt smittar det nya coronaviruset som droppsmitta när en infekterad person hostar eller nyser. Det är möjligt att viruset även kan smitta via beröring. Än så länge har det inte konstaterats några smittor via ytor, livsmedel eller varor.

Särskilt inom sjukvården finns det uppgifter där man behöver extra skydd. Bekanta dig med THL:s anvisningar: Anvisningar för åtgärder vid misstanke om infektion orsakad av coronaviruset COVID-19.

För att förebygga smittan bekanta dig också med andra anvisningar från Arbetshälsoinstitutet och THL och följ myndigheternas föreskrifter. Till dessa hittar du länken på denna sida på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Kirurgiskt mun- och nässkydd

 • Minskar exponering för patogener i situationer med risk för droppsmitta.
 • Kan eventuellt sättas på ansiktet på en insjuknad person så att denne inte smittar andra medan denne hostar eller nyser.
 • Dra på med rena händer.
 • Rör inte skyddet under användningen.
 • Tas av genom att röra vid banden med rena händer och tas ur bruk, därefter tvättar man händerna.
 • Är inte en personlig skyddsutrustning eller ett andningsskydd
 • Klassificerats som medicinteknisk produkt avsedd för hälsovård.

– Bild nedan

Kirurgiskt mun- och nässkydd IIR

 • Förpackningen har koden IIR.
 • Koden IIR betyder att skyddet skyddar mot stänk.
 • IIR-skyddet används inom sjukvården för att skydda vårdpersonalen och patienterna mot droppsmitta (preventiva droppåtgärder).
 • Dra på med rena händer.
 • Rör inte skyddet under användningen.
 • Tas av genom att röra vid banden med rena händer och tas ur bruk, därefter tvättar man händerna.
 • Mun- och nässkyddens kanter tätar inte mot ansiktet.
 • Mun- och nässkydden uppfyller inte kraven för andningsskydd.
 • Klassificerats som medicinteknisk produkt avsedd för hälsovård.
 • Modellen på bilden nedan har ett visir som skyddar ögonen mot stänk.

– Bild nedan

Filtrerande halvmask utan utandningsventil

 • Filtrerar partikel- och vätskeaerosoler från luften i omgivningen, när skyddet sitter tätt på ansiktet.
 • Lämpar sig för bruk vid åtgärder inom sjukvård där det bildas virusaerosoler (preventiva luftåtgärder).
 • Dra på med rena händer.
 •  Rör inte skyddet under användningen.
 •  Tas av genom att röra vid banden med rena händer och tas ur bruk, därefter tvättar man händerna.
 • Modellen på bilden nedan har ingen utandningsventil. En person kan inte använda den lika länge som en modell som har en ventil.
 • En modell utan ventil blir fuktig snabbare än en modell med ventil.
 • Detta är en personlig skyddsutrustning och ett andningsskydd.
 • Modellen på bilden nedan är ett filtrerande andningsskydd i klass FFP2 som minskar aerosolhalten i luften i omgivningen till en tiondedel hos 95 % av användarna, under förutsättning att användarna fått en utbildning i användning av skyddet.
  Se anvisningen: Påtagning av filtrerande halvmask

– Bild nedan

Filtrerande halvmask med utandningsventil

 • Filtrerar partikel- och vätskeaerosoler från luften i omgivningen, när skyddet sitter tätt på ansiktet.
 • Dra på med rena händer.
 • Rör inte skyddet under användningen.
 • Tas av genom att röra vid banden med rena händer och tas ur bruk, därefter tvättar man händerna.
 • Hos 95 % av användarna minskar en filtrerande halvmask i klass FFP3 aerosolhalten i luften i omgivningen till en tjugondedel under förutsättning att användarna fått en utbildning i användning av skyddet.
 • Detta är en personlig skyddsutrustning och ett andningsskydd.
 • Om den som använder skyddet har en sjukdom som sprids i luften, t.ex. mässling, släpper en modell med utandningsventil ut patogener i luften ifall skyddet inte också klassificerats som mun- och nässkydd. Covid-19 är inte sådan sjukdom som e.g. mässling.

Se anvisningen: Påtagning av filtrerande halvmask (på finska)

– Bild nedan

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats