13.11.2019

Införandet av direktmottagning förutsätter ett särskilt avtal mellan företagshälsovården och arbetsplatsen. Företagsfysioterapeuten bör höra till ett företagshälsovårdsteam och genomgå en särskild fortbildning. De skyldigheter och ansvar som det nya arbetssättet innebär finns beskrivna i anvisningen. Anvisningen har upprättats av social- och hälsovårdsministeriet, Arbetshälsoinstitutet och Folkpensionsanstalten.

Syftet med företagshälsovårdens direktmottagning är framför allt att främja de anställdas arbetsförmåga och återgång i arbetet.

 

Mer information:

Anvisning om genomförandet av direktmottagning för företagsfysioterapeuter