Uppdaterad 24.4.2020

Hur smittar coronaviruset?

Coronavirusen sprider sig från en människa till en annan särskilt som dropp-kontaktsmitta i närkontakt genom sekret från andningsvägarna. Den största risken för att smittas uppstår när en infekterad person nyser eller hostar i näromgivningen. Viruset kan överleva på ytor och det är även möjligt att smittas genom kontaktsmitta via beröring av material eller ytor som kontaminerats av den insjuknade personens upphostningar. Detta anses dock inte vara den främsta smittvägen. Det finns ännu inte information över hur länge det nya coronaviruset håller sig infektionsdugligt i omgivningen utanför människans kropp.

Det viktigaste är att bekämpa smittan via händerna:

 • Reservera alkoholhaltig handsprit i fordonet ifall föraren eller övrig transportpersonal inte har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Bekanta dig med anvisningar för handtvätt av Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Förse fordonets avfallskorgar med enkelt borttagningsbara påsar eller ge passageraren en separat avfallspåse vid behov. Ta bort avfallspåsarna efter transporten genom att knyta ihop eller genom att tejpa påsens kanter och lägg de stängda påsarna bland brännbart blandavfall.
 • Om du misstänker eller det i övrigt kommer fram att en passagerare haft influensasymptom, tvätta händerna eller använd handsprit om du rört passagerarens betalningsmedel, andra varor eller avfallet som passageraren lämnat med bara händer. När man rör bagaget eller avfallet tillhörande en passagerare med influensasymptom är det rekommenderat att använda engångshandskar.
 • Använda handskar ska tas av och läggas bland blandavfall utan att röra deras yttre yta. Se anvisningar om hur man klär av engångshandskar. (på finska)
 • Tvätta händerna när du har paus och äter eller om du röker en cigarett. Tvätta händerna när du går hem från arbetet.
 • Se till att inte röra ansiktet med otvättade händer, särskilt i områden som ligger nära munnen, näsan eller ögonen.

Skydd för chaufförer

 • Strävan ska vara att skydda chauffören med en fast eller provisorisk skyddshytt eller plastskiva.
 • Om det finns annorlunda inventarier tillgängliga, används de fordon där skyddshytt redan finns.
 • Ett tillfälligt skydd mellan chauffören och kunden kan byggas av genomskinlig plast, t.ex. polykarbonatplast. Skyddet kan monteras själv, men det finns även serviceleverantörer som erbjuder bra monteringslösningar.
 • Skyddet ska monteras så att chaufförens arbete eller nedstigning från fordonet inte förhindras, inte heller vid olyckssituationer.
 • Om en skyddsvägg för chauffören redan finns i fordonet, kan extra skydd skapas genom att dra ett avspärrningsband mellan chauffören och passagerarna samt genom att avspärra framför allt de första bänkraderna i stora fordon.
 • Om det finns ingångar med betalningsautomater någon annanstans än vid framdörren nära chauffören, ska de ingångarna användas i första hand

Skydda föraren och övriga personer om en passagerare hostar kraftigt:

 • Håll fordonets luftkonditionering igång under resan.
 • Om du märker att en passagerare har symptom, placera denne på minst en meters avstånd från dig, om möjligt. Vid taxitransporter med personbil ska en sådan passagerare helst placeras på baksätets högra sida.
 • På bussen och eller övriga fordon ska en person som hostar kraftigt placeras tydligt separat (helst på minst två meters avstånd) från andra passagerare, om möjligt. Man kan ge en sjuk passagerare ett skydd för mun och näsa speciellt i långdistanstrafik, om ett sådant skydd finns till hands.
 • Se till att näsdukar finns till hands, speciellt i taxibilar, så att passageraren kan nysa eller hosta i näsduken om denne inte kan använda ett skydd för mun och näsa eller om ett sådant skydd inte finns till hands. Vid behov, vänligen be passageraren att hosta
  i engångsnäsduk eller sitt armveck.

Skydd för chaufförer

 • Strävan ska vara att skydda chauffören med en fast eller provisorisk skyddshytt eller plastskiva.
 • Om det finns annorlunda inventarier tillgängliga, används de fordon där skyddshytt redan finns.
 • Ett tillfälligt skydd mellan chauffören och kunden kan byggas av genomskinlig plast, t.ex. polykarbonatplast. Skyddet kan monteras själv, men det finns även serviceleverantörer som erbjuder bra monteringslösningar.
 • Skyddet ska monteras så att chaufförens arbete eller nedstigning från fordonet inte förhindras, inte heller vid olyckssituationer.
 • Om en skyddsvägg för chauffören redan finns i fordonet, kan extra skydd skapas genom att dra ett avspärrningsband mellan chauffören och passagerarna samt genom att avspärra framför allt de första bänkraderna i stora fordon.
 • Om det finns ingångar med betalningsautomater någon annanstans än vid framdörren nära chauffören, ska de ingångarna användas i första hand

Städa fordon om en person med misstänkt coronasmitta har åkt med:

 • För snabb rengöring av bil, reservera en förpackning med dukar som är avsedda för desinfektion eller desinfektionsmedel i en sprayflaska (t.ex. alkoholhaltig lösning eller natriumhypokloritlösning på 0,1%) som du kan använda för att rengöra fordonets inre ytor vid behov efter transporten.
 • Använd engångsrengöringsdukar för att rengöra ytorna och lägg dem bland blandavfall efter användningen.
 • Kom ihåg speciellt att rengöra betalterminalerna, dörrhandtagen, armstöden och avfallskorgarna samt fordonets nycklar och styrutrustning.
 • Använd skyddshandskar när du hanterar desinfektionsmedel.
 • Om corona-misstanken gällande en passagerare är stark ska fordonets inre utrymmen rengöras grundligt efter transporten.

Kontakt med hälso- och sjukvården

 • Om du misstänker att du har smittats med COVID-19, kontakta din företagshälsovård eller jouren inom hälso- och sjukvården per telefon.
 • Skjutsa eller betjäna inte kunderna även om du bara har mild feber och hosta och om du i övrigt misstänker att du smittats med COVID-19.

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats