Uppdaterad 29.4.2020

Hur smittar det nya coronaviruset?

Primärt smittar det nya coronaviruset som droppsmitta när en infekterad person hostar eller nyser. I luften stannar virusen inte kvar. Det är möjligt att viruset även kan smitta via beröring.  På ytor överlever coronavirusen inte länge som smittsamma. Ingen smitta via varor har konstaterats. Det finns ännu ingen information över COVID-19-smittor som orsakats av livsmedel eller via livsmedel. 

Agerande vid kundservicesituationer för att undvika smittor

 • Om möjligt, undvik att arbeta i direkt närhet av människor, håll 1-2 m distans.
 • Om det är nödvändigt att arbeta i direkt närhet (mindre än 1 m), så undvik diskussion med kunden. 
 • Undvik att skaka hand – hälsa med ett leende eller en nickning.  
 • Om kunder nyser eller hostar, vänd ditt ansikte bort från kunden för en stund. Ge kunden en ren näsduk som hen vid behov kan använda för att hosta eller be kunden att hosta i sitt armveck.

Andvänd handskar

 • I mån av möjlighet, använd handskar om du måste  röra kunden eller  föremål som kunden rört. Mest rekommenderbart är att använda engångshandskar. Om du använder flergångshandskar i ditt arbete, ska de tvättas och torkas ordentligt efter arbetsskiftet. Handskarna måste tas av utan att vidröra deras smutsiga yttre yta. Handskarna som tagits av måste läggas i blandavfallskärlet.

Om du inte kan använda handskar, använd handdesinfektionsmedel eller tvätta händerna 

 • Om du inte kan använda handskar, se till att du har alkoholhaltig handsprit nära din arbetspunkt. Använd handsprit på torra händer efter att du rört  kunden eller kundens varor. Häll mycket handsprit (ungefär ett matsked) i din handflata, gnugga dina fingertoppar och tummar mot den, och till slut gnugga ämnet över hela dina händer. Det är rekommenderat att rengöra händerna med handsprit också efter att du tagit av handskarna.
 • Att tvätta händerna med vatten och tvål är mer rekommenderat än att använda handsprit, om ett tvättställ finns tillgängligt.
 • Även kunderna måste få möjligheten att tvätta händerna och att få anvisningar för det. Det ska finnas tillräckligt med tvål och helst engångsdukar på tvättställen. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, håll en alkoholhaltig handsprit tillgänglig.
  Se Handtvättsvideo, hostningshygien och material för att rådgiva kunder.

 

Plexiglas hjälper 

 •  När man arbetar vid betjäningsdisk till exempel i apoteket eller butiken, kan det vara möjligt att sätta plexiglas mellan arbetstagaren och kunden. Plexiglaset kan monteras själv, men det finns också företag som kan göra det. 
 • Plexiglaset måste vara så högt att det når upp över arbettagarens och kundens huvud. 
 • Plexiglaset bör placeras så att det inte försvårar arbetet och arbetsergonomin bör beaktas 
 • Bredden måsta väljas så att plexiglaset passar platsen. Det förekommer också skivor och reklamställ som inte monteras fast.  

Effektivisering av städning i kundutrymmen

 • Ytorna som kunderna rört (t.ex. dörrhandtag, ledstänger, möbler, bordsytor, pekskärmar och andra tangentbord samt toalett- och tvättutrymmen) ska rengöras noggrant och så ofta som möjligt.
 • Vid städning ska man använda ett milt alkaliskt universalrengöringsmedel. I sanitetsutrymmen och vid behov även i andra utrymmen kan man effektivisera städningen genom att använda desinfektionsmedel. Se våra städningsanvisningar.
 • Det mest rekommenderade är att använda engångsdukar för rengöring av ytor. Om man använder tvättbara rengöringsdukar, ska de använda dukarna samlas in i ett eget kärl. Städningsdukarna och övrig städningsutrustning ska tvättas och torkas ordentligt varje dag. Vid tvätt ska man använda en temperatur på minst +60 grader Celsius eller ett desinfekterande tvättmedel.
 • Skräpkorgar ska förses med läckagefria påsar som enkelt kan tas loss. Fyllningen av skräpkorgar ska kontrolleras och de får fyllas till högst tre fjärdedelar av sin volym. Skräpkorgar ska tömmas dagligen, särskilt i offentliga lokaler. Slutna soppåsar läggs i blandavfall som förbränns.

Matlagning och -servering på restauranger

 • Notera statsrådets meddelanden  Restaurangerna stängs för kunder 24.3.2020 
 • Om man är sjuk eller har symtom, får man inte gå till jobbet. 
 • Påminn personalen om hygienanvisningarna. Livsmedel, matlagningsutrustning och serveringskärl får endast röras med rena, friska händer. Det ska finnas tillräckligt många engångshandskar tillgängligt för användning.
 • Händerna ska tvättas ofta med vatten och tvål. För att förebygga hudproblem som orsakas av kontinuerlig tvätt av händer kan man även använda alkoholhaltig handsprit när det inte finns någon synlig smuts på händerna.
 • Maten bör delas ut i färdiga portioner. När restaurangen serverar livsmedel som kunden tar själv, ska det finnas bestick att ta maten med. Det finns ännu ingen information över COVID-19-smittor som orsakats av livsmedel eller via livsmedel. Om spridningen av COVID-19 blir en epidemi i Finland, kan det vara förnuftigt att servera bröd och andra liknande produkter som färdiga portionsbitar.
 • Besticken att ta maten med, bröd- och smörknivarna samt dukarna som skyddar livsmedel som bröd måste bytas flera gånger per dag. Rengöringsintervallen för tryckknappar och handtag, som kunderna använder när de tar portioner av mat och dryck åt sig själva, ska göras kortare.

Skötsel av fastighet där personer i karantän eller insjuknade i COVID-19 befinner sig  

I bostäder och vårdavdelningar utförs endast arbeten som kräver omedelbara åtgärder. 

Sjukhus och vårdhem 

 • På sjukhus, vårdhem osv. fattas beslut om skyddsbehov av arbetsplatsen i fråga, i enlighet med arbetarskyddslagens bestämmelser om gemensamma arbetsplatser. Skyddet planeras tillsammans med den arbetsplats där underhållet utförs så att det är tillräckligt.  

Bostäder – gör så här  

 • I privatbostäder ska du per telefon be att de sjuka flyttar till rummet bredvid innan du går in i lägenheten. Då räcker det med arbetskläder och engångshandskar som skydd. Om det är fråga om en etta kan kunden ombes gå till badrummet.  
 • I karantänssituationer kan den boende ombes gå ut för den tid underhållsarbetet pågår.  
 • Håll fast vid överenskomna tidtabeller och informera omedelbart om ändringar, så att arbetet kan utföras tryggt och så att den boende inte orsakas extra olägenhet. 

Vid öppnande av tilltäppta avlopp behövs långskaftade skyddshandskar och ansiktsskydd 

 • Om du vid öppnande av tilltäppta avlopp kommer i kontakt med till exempel våta avlagringar, ska du använda robusta nitrilhandskar som sträcker sig till armbågen. Kontrollera att handskarna är märkta med EN 374-1 eller 374-5.  
 • Skydda ansiktet med ett ansiktsskydd, dvs. ett plastvisir.  
 • Om det finns risk för att kläderna blir smutsiga, använd vätsketät skyddsklädsel. Klädmodellen väljs beroende på vilka områden som kan bli smutsiga, till exempel ärmskydd och skyddsförkläde kan räcka till.  En heltäckande vätsketät overall är tung att använda och man bör undvika situationer där en sådan behövs.   
 • Använd skyddsutrustning för engångsbruk och ta av skyddsutrustningen genast efter användningen och sätt den i en soppåse utan att smutsa ner dig. Soppåsen ska tejpas igen och genast föras till kärlet för blandavfall.  
 • Tvätta händerna omedelbart efter arbetet eller använd ett alkoholhaltigt desinfektionsmedel. 
 • Byt till ren arbetsklädsel efter ett sådant uppdrag. Vid tvätt ska man använda en temperatur på minst +60 grader Celsius eller ett desinficerande tvättmedel. 
 • Se Arbetshälsoinstitutets anvisning (på finska)Kertakäyttökäsineiden riisumisohje. 

Kontakt om du blir sjuk eller misstänker coronavirussmitta

 • Om du misstänker att du smittats av det nya coronaviruset COVID-19, kontakta din företagshälsovård eller hälso- och sjukvårdens jour per telefon. På webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd hittar du information om när man ska misstänka en COVID-19-smitta.
 • Kontakta även din närmaste chef per telefon.

Hudvård

Effektivisering av handtvättspraxis kan orsaka hudsymptom, så som torr hud. För att förebygga hudsymptom rekommenderar vi användningen av doft- och konserveringsmedelsfri hudkräm.

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats