2.4.2020

Uppdaterad 29.4.2020.

ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT SKYDDA SIG?

Det är viktigt att du skyddar dig. Genom att hålla en god handhygien och tvätta händerna, undvika närkontakt och undvika arbete i omedelbar närhet av andra skyddar du dig bäst från smitta och insjukna i COVID-19. Håll ett avstånd på 1-2 m till arbetskamrater och kunder. Hälsa inte på varandra genom att skaka hand.  

Följ de direktiv och anvisningar gällande arbetssäkerhet, arbetsklädsel, skyddsåtgärder och -utrustning din arbetsgivare ger.  

HUR SMITTAR CORONAVIRUSET?

Det nya coronaviruset smittar i första hand genom droppsmitta när en insjuknad hostar eller nyser. Det är också möjligt att viruset smittar via beröring. Coronaviruset kvarstår inte i luften eller under flera dagar på ytor i växlande temperaturer.  Smitta via livsmedel eller föremål har inte konstaterats.

VAD GÖR JAG OM JAG MISSTÄNKER ATT JAG HAR BLIVIT SMITTAD?

 • Symptomen hos de som insjuknat i coronaviruset har varit feber, muskelvärk, hosta, andnöd och trötthet. Det är viktigt att förhindra att viruset sprids.
 • Om dina symtom är lindriga, stanna hemma. Lindriga symtom på luftvägsinfektion kräver i regel inte kontakt med hälsovården. På detta sätt säkerställer vi att sjukvårdens resurser används för personer som uppvisar allvarligare symptom. COVID19-provtagningen koncentreras i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds anvisningar i första hand till allvarligt sjuka, riskgrupper och sjukvårdspersonal.
 • Ring din hälsovårdscentral, företagshälsovård eller sjukvårdsjouren om dina symtom varar länge, om dina symtom blir allvarliga eller om du har andnöd.

Följ din arbetsgivares anvisningar om sjukledighet

 • Meddela arbetsgivaren om det räcker med en egen anmälan om sjukledighet. Om din arbetsgivare kräver ett intyg över sjukledighet, kontakta din egen hälsovårdscentral eller företagshälsovård per telefon eller via de webbtillämpningar som erbjuds.
 • Håll dig i mån av möjlighet borta från de övriga familjemedlemmarna. Tvätta händerna ofta. Använd en egen handduk. Torka i hemmet regelbundet av dörrhandtag, kranar och andra kontaktytor med tvättmedel och fuktig duk. Tvätta städdukarna och sängkläderna i 90 °C i tvättmaskin. Använd pappersnäsduk och reservera en avfallspåse där du kan placera den använda näsduken omedelbart. Ta inte emot gäster i ditt hem, särskilt inte äldre personer.
 • Hosta i näsduken eller ärmen. Hosta aldrig i handen. Lägg näsduken i avfallskärl.
 • Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) instruktion: Allmänna hygienregler

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT UNDVIKA ATT BLI SMITTAD?

 • Följ den offentliga informationen för att hålla dig uppdaterad om de föreskrifter och rekommendationer som gäller dig.
 • Om du återvänder från utlandet, kom överens om tidpunkten för återgången till arbetet och om eventuell frånvaro med din arbetsgivare. Rekommendationen är två veckor distansarbete.
 • Gör gärna distansarbete också i övrigt, om arbetsuppgifterna möjliggör det.
 • Avstå från arbetsresor, som inte är nödvändiga och skjut upp semesterresor.
 • Följ de allmänna reseanvisningarna (länkar i arbetsgivarens anvisningar)
 • Om det är nödvändigt att resa, gör en reseanmälan.
 • Undvik stora hobbygrupper.
 • Åk kollektivtrafik utanför rusningstiderna, om det är möjligt.
 • När våren framskrider, ta cykeln i bruk, om den lämpar sig för dina resor.

Håll fysisk distans 

 • Hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.  
 • Gör gärna distansarbete också i övrigt, om arbetsuppgifterna möjliggör det. 
 • Håll ett avstånd på 1-2 m till människor som inte hör till ditt eget hushåll, där det är möjligt. 
 • Undvik att kontinuerligt arbeta i närhet av andra.  
 • Ifall du arbetar i par, eller  i en mindre grupp, sträva efter att både arbeta och ta pauser med samma par eller samma grupp.   
 • Undvik att möta personer, som hostar eller nyser.  

Ta hand om hygienen

 • Använd andra sätt att hälsa än att skaka hand.
 • Håll ett avstånd på minst en meter från en person som hostar eller nyser.
 • Rengör apparater som används gemensamt innan du använder dem.
 • Håll händerna rena. Tvätta alltid händerna när du kommer till arbetet, innan du äter, röker, snusar eller lämnar dina arbetsuppgifter.
 • Tvätta händerna med vatten och tvål i minst 20 sekunder.
 • Pappershandduk för engångsbruk är det bästa alternativet för att torka händerna utanför hemmet, hemma egen handduk.
 • Rör inte ögonen, näsan eller munnen om du inte har tvättat händerna.
 • Använd alkoholhaltigt handsköljmedel, om det inte är möjligt att tvätta händerna med vatten och flytande tvål, om du inte i ditt arbete har instruerats på annat sätt.
 • När du använder alkoholhaltigt handsköljmedel, ta på en gång det belopp med vilket du kan smörja in hela handen.
 • Om du använder skyddshandskar för engångsbruk, ta av dem utan att röra handskarnas utsida: Kertakäyttökäsineiden oikeaoppinen riisuminen.
 • Tvätta händerna efter att du tagit av dig skyddshandskarna
 • Anvisning om handtvätt och hosta, Institutet för hälsa och välfärd

BEHÖVER JAG SKYDDSUTRUSTNING?

 • Om du hanterar andningsskydd, mun- och nässkydd eller mask utan att beakta handhygienen eller ifall någon nyser eller hostar i närheten av dig, kan masken bli en smittkälla. Därför används de i engångsbruk i till exempel affärer vid inköp eller mellan pauser i arbetet. 
 • FFP -andningsskydd och kirurgiskt mun- och nässkydd kan inte tvättas. Tvätta tygmasken i tvättprogram med 90° C temperatur alternativt koka masken i vatten i fem minuter med en tillsats av lite tvättmedel. Skölj masken och låt den torka.
 • Använd en mask gjord av hushållspapper för engångsbruk. Ta på dig skyddet med rena händer.
 • Rör inte utsidan på skyddet under användningstiden.
 • Ta av dig skyddet utan att röra utsidan.
 • Förstör skydden enligt arbetsplatsens anvisningar.
 • Tvätta eller desinficera händerna efter att du tagit av dig masken.    
 • Ifall man på arbetsplatsen ansett det nödvändigt att bruka mun- och nässkydd eller andningsskydd, använd dem enligt gängse anvisningar.  
 • Egentliga andningsskydd behöver du i arbetet antagligen av annan orsak än risken för Covid-19. Följ arbetsgivarens anvisningar gällande nödvändig skyddsutrustning i arbetet. 
 • Effekten på det egentliga andningsskyddet är beroende av filtermaterialets filtreringseffektivitet och hur tätt skyddet sitter mot ansiktet. Om skyddet inte sluter tätt mot ansiktet eller skyddet är skadat ska du informera din förman.
  Se Information om mun- och nässkydd och andningsskydd

Anvisningar för hälso – och sjukvårdspersonal

Bekanta dig med THL:s anvisningar Anvisningar för åtgärder vid misstanke om infektion orsakad av coronaviruset COVID-19 

Bekanta dig med THL:s anvisningar Bekämpning av coronavirussmitta i långtidsvårdens och -omsorgens verksamhetsenheter 

 

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats
Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats