På en blomstrande arbetsplats har man vid arbetsarrangemang, ledarskap och arbetsgemenskapens verksamhet och vardagliga växelverkan satsat på att personalen i sitt arbete får tillräckligt med upplevelser av både självständighet och gemenskap samt att de upplever sig klara av sina uppgifter. Idealen är att var och en på arbetsplatsen känner till vad jobbet syftar till och ens eget ansvar, att var och en upplever sig kunna använda sina styrkor och sitt kunnande i sitt eget arbete och samarbeta med andra i en uppmuntrande och inspirerande arbetsatmosfär.

Främjandet av välmående på jobbet baserar sig på samarbete mellan ledningen, de närmaste cheferna och deras medarbetare. Viktiga aktörer I samarbetet är dessutom

  • personalförvaltningen
  • företagshälsovården
  • arbetarskyddspersonalen och
  • förtroendemännen samt eventuella yttre experter som samarbetar med organisationen.