Med hjälp av följande påståenden kan ni bedöma nuläget för hur arbetarskyddets samverkan fungerar och samtidigt var det finns utrymme för utveckling. Med hjälp av resultaten och bilden nedan, kan ni granska smidigheten i arbetarskyddets samverkan: vad fungerar väl och var finns det brister. En smidig samverkan förutsätter att den är heltäckande.